مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شده بر پروژه های مهندسی سیستم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A risk-based approach applied to system engineering projects: A new learning based multi-criteria decision support tool based on an Ant Colony Algorithm ترجمه عنوان مقاله یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of universities in the knowledge management of smart city projects ترجمه عنوان مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تهاجمی معماران در پروژه های ساختمانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marginalization and invasion of architects’ role on house projects: Institutional intervention inadequacy and super wicked problems ترجمه عنوان مقاله حاشیه نشینی و نقش تهاجمی معماران در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سرمایه گذاری بر عملکرد عملیاتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Enterprise risk management enhance operating performance? ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک سرمایه گذاری بر عملکرد عملیاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز اثر متقابل میان موانع در مدیریت ریسک پروژه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of interactions among barriers in project risk management ترجمه عنوان مقاله آنالیز اثر متقابل میان موانع در مدیریت ریسک پروژه فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبردهای مدیریت ریسک سیاسی در پروژه ساخت – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying Political Risk Management Strategies in International Construction Projects ترجمه عنوان مقاله شناخت راهبردهای مدیریت ریسک سیاسی در پروژه ساخت و ساز بین المللی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کارگاه مدیریت ریسک – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management workshop application: a case study of Ahwaz Urban Railway project ترجمه عنوان مقاله کاربرد کارگاه مدیریت ریسک: مطالعه موردی پروژه راه آهن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سریع با عوامل نرم افزاری – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agile risk management using software agents ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک سریع با استفاده از عوامل نرم افزاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تعاملات میان موانع در ریسک پروژه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of interactions among barriers in project risk ترجمه عنوان مقاله تحلیل تعاملات میان موانع در ریسک پروژه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سودمندی مدیریت ریسک سازمانی در دو بانک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Usefulness of enterprise risk management in two banks ترجمه عنوان مقاله سودمندی مدیریت ریسک سازمانی در دو بانک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انعطاف پذیری قراردادی بر موفقیت پروژه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of contractual flexibility on conflict and project success in megaprojects ترجمه عنوان مقاله اثرات انعطاف پذیری قراردادی بر تضاد و موفقیت پروژه در مگاپروژه فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قرارداد های پایدار: رابطه قدرت و عمل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strong contracts: the relationship between power and action ترجمه عنوان مقاله قرارداد های پایدار: رابطه قدرت و عمل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای پروژه های برون سپاری فرآیند کسب و کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities ترجمه عنوان مقاله تاثیرات خطرات در اجرای پروژه […]

مشاهده و دانلود رایگان