مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم مدیریت دانش ثبت اختراع مبتنی بر TRIZ – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new TRIZ-based patent knowledge management system for construction technology innovation ترجمه عنوان مقاله یک سیستم مدیریت دانش ثبت اختراع مبتنی بر TRIZ جدید برای نوآوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of social innovation initiatives for sustainable urban development ترجمه عنوان مقاله یک تحقیق تجربی از ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر موانع نوآوری سبز در شرکتها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A framework to overcome barriers to green innovation in SMEs using BWM and Fuzzy TOPSIS ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب برای غلبه بر موانع نوآوری سبز […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبردهای بازاریابی برای نوآوری الکترونیکی شروع به کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Get the show on the road: Go-to-market strategies for e-innovations of start-ups ترجمه عنوان مقاله دست به کار شدن: راهبردهای بازاریابی برای نوآوری های الکترونیکی شروع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های کسب و کار تشویقی در دنیای نسل 5 – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Secure Persuasive Business Models and Business Model Innovation in a World of 5G ترجمه عنوان مقاله مدل های کسب و کار تشویقی و نوآوری مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مصرف کنندگان در فرآیندهای نوآوری غذایی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of consumers in food innovation processes ترجمه عنوان مقاله نقش مصرف کنندگان در فرآیند های نوآوری غذایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط کارآفرینی ملیتی: نوآوری عمل – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Subnational climate entrepreneurship: innovative climate action in California and São Paulo ترجمه عنوان مقاله شرایط کارآفرینی ملیتی: شرایط نوآوری عمل در کالیفرنیا و سائوپائولو فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رابطه رهبر-پیرو و شرایط برای نوآوری در رفتار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of proactivity, leader-member exchange, and climate for innovation on innovative behavior in the Korean government sector ترجمه عنوان مقاله تأثیر رابطه رهبر-پیرو و شرایط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر محیط نوآورانه بر شیوه مدیریت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How innovation climate drives management styles in each stage of the organization lifecycle: The human dimension at recruitment process ترجمه عنوان مقاله تاثیر محیط نوآورانه بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمانی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Influence of social media technologies on organizational performance through knowledge and innovation ترجمه عنوان مقاله اثر رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمانی از طریق دانش و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری در شرکت های نرم افزاری بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Innovation Initiatives in Large Software Companies: A Systematic Mapping Study ترجمه عنوان مقاله ابتکارات نوآوری در شرکت های نرم افزاری بزرگ فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و ظرفیت های نوآورانه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and innovative capacity: Intersection in a macro-level perspective ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و ظرفیت های نوآورانه فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری بیمارستان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of human resource management on the innovativeness of public hospitals in Poland ترجمه عنوان مقاله  تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری های بیمارستان های دولتی در لهستان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان