مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت های تیم توسعه دهنده محصول در نوآوری رادیکالی پروژه ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic capabilities of new product development teams in performing radical innovation projects ترجمه عنوان مقاله ظرفیت های پویای تیم های توسعه دهنده محصول جدید در نوآوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ARSENAL-GSD: برآورد اعتماد در تیم های مجازی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ARSENAL-GSD: A framework for trust estimation in virtual teams based on sentiment analysis ترجمه عنوان مقاله ARSENAL-GSD: یک چارچوب برای برآورد اعتماد در تیم های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معانی فن آوری ارتباطی در جلسات تیم مجازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Meanings of communication technology in virtual team meetings: Framing technology-related interaction ترجمه عنوان مقاله معانی فن آوری ارتباطی در جلسات تیم مجازی: فریم تعامل مربوط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیم های مجازی نوآورانه بر تقاضا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Innovative Virtual Teams on Demand: HBDI-based paradigm ترجمه عنوان مقاله تیم های مجازی نوآورانه بر تقاضا: پارادایم مبتنی بر HBDI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی: مزیت یا ضرر؟ – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility: a boon or bane for innovative firms? ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی: یک مزیت یا ضرر و زیان برای شرکت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش نوآوری و فناوری در زنجیره رقابتی عرضه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Innovation and Technology Diffusion in Competitive Supply Chains ترجمه عنوان مقاله گسترش نوآوری و فناوری در زنجیره رقابتی عرضه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای تکنولوژی اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Processes and benefits of the application of information technology in supply chain management: an analysis of the literature ترجمه عنوان مقاله  پروسه ها و مزایای استفاده از تکنولوژی اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین: مروری بر تحقیقات قبلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع طراحی و برتری طراحی به عملکرد بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Contributions of design emphasis, design resources and design excellence to market performance in  technology-based service innovation ترجمه عنوان مقاله  مشارکت تاکتیک طراحی، منابع طراحی و برتری طراحی به عملکرد بازار در نوآوری خدمات مبتنی بر فناوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت توسعه دستگاه توانبخشی جدید آرنج

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Managing requirements for the development of a novel elbow rehabilitation device ترجمه عنوان مقاله  مدیریت نیاز به توسعه یک دستگاه توانبخشی جدید آرنج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  مهندسی سیستم های سلامت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه محصول جدید در صنعت داروسازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improving healthcare quality: A technological and managerial innovation perspective ترجمه عنوان مقاله  مرکزیت یک شمشیر دو طرفه است: مرکز توجه دانش و توسعه محصول جدید در صنعت داروسازی ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان