مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت زنجیره تامین پایدار – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring sustainable supply chain management: a social network perspective ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت زنجیره تامین پایدار: چشم انداز شبکه اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند تکاملی مدیریت زنجیره تامین – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolving Trends in Supply Chain Management: Complexity, New Technologies, and Innovative ترجمه عنوان مقاله روند تکاملی مدیریت زنجیره تامین: پیچیدگی، تکنولوژی های نوین و نوآورانه فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ساختاری مدل های کمی زنجیره تامین دارویی – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Structured Review of Quantitative Models of the Pharmaceutical Supply Chain ترجمه عنوان مقاله بررسی ساختاری مدل های کمی زنجیره تامین دارویی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک هزینه در پیشگیری از اختلال در زنجیره تامین – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cost Sharing in the Prevention of Supply Chain Disruption ترجمه عنوان مقاله اشتراک هزینه در پیشگیری از اختلال در زنجیره تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت های زنجیره تامین پویا – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic supply chain capabilities: How market sensing, supply chain agility and adaptability affect supply chain ambidexterity ترجمه عنوان مقاله ظرفیت های زنجیره تامین پویا: ادراک بازار، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی زنجیره تامین: رتبه بندی اعتباری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain finance: From traditional to supply chain credit rating ترجمه عنوان مقاله تامین مالی زنجیره تامین: از سنتی به رتبه بندی اعتباری زنجیره تامین فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه چارچوب یکپارچه برای تکنیک های داده کاوی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing an integrated framework for using data mining techniques and ontology concepts for process improvement ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب یکپارچه برای تکنیک های داده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning ترجمه عنوان مقاله داده کاوی آموزشی: بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advanced data mining in field ion microscopy ترجمه عنوان مقاله داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-period reverse logistics network design for used refrigerators ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال های چند دوره ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات مسیریابی تولید با لجستیک معکوس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Production routing problems with reverse logistics and remanufacturing ترجمه عنوان مقاله مشکلات مسیریابی تولید با لجستیک معکوس و بازسازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های لجستیک معکوس در سه شرکت صنعت فرایند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics activities in three companies of the process industry ترجمه عنوان مقاله فعالیت های لجستیک معکوس در سه شرکت صنعت فرایند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پویا برای IoT فعال لجستیک معکوس پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-enabled Dynamic Optimisation for Sustainable Reverse Logistics ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی پویا برای IoT فعال برای لجستیک معکوس پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان