مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص بیماری با استفاده از روش منطق فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 53 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Diseases diagnosis using fuzzy logic methods: A systematic and meta-analysis review ترجمه عنوان مقاله تشخیص بیماری با استفاده از روش منطق فازی: یک بررسی سیستماتیک و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص بیماری های قلبی بر اساس منطق فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Heart disease diagnosis based on mediative fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله تشخیص بیماری های قلبی بر اساس منطق فازی چند رسانه ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منشاء حافظه سلول کشنده طبیعی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Origins of Natural Killer Cell Memory: Special Creation or Adaptive Evolution ترجمه عنوان مقاله منشاء حافظه سلول کشنده طبیعی: آفرینش خاص یا سازگاری تکاملی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات وابسته حالت مغز هنگام تحریک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human Memory: Brain-StateDependent Effects of Stimulation ترجمه عنوان مقاله حافظه انسان: اثرات وابسته حالت مغز هنگام تحریک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حافظه بررسی شده با تحریک مغز الکتریکی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 69 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Memory scrutinized through electrical brain stimulation: A review of 80 years of experiential phenomena ترجمه عنوان مقاله حافظه بررسی شده با تحریک مغز الکتریکی: بررسی 80 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی یادگیری عمیق برای رادیوتراپی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Survey on deep learning for radiotherapy ترجمه عنوان مقاله بررسی یادگیری عمیق برای رادیوتراپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Schistosomiasis from a Snail’s Perspective: Advances in Snail Immunity ترجمه عنوان مقاله تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون: پیشرفت هایی در ایمنی حلزون فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین ویژگی ویروس های منتقل شده از حلزون های آب شیرین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله First characterization of viruses from freshwater snails of the genus Biomphalaria, the intermediate host of the parasite Schistosoma mansoni ترجمه عنوان مقاله اولین ویژگی ویروس های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشنج ناشی از تب و سندرم مرتبط با آن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Febrile seizure and related syndromes ترجمه عنوان مقاله تشنج ناشی از تب و سندرم مرتبط با آن فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرفتن بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Should patients with complex febrile seizure be admitted for further management? ترجمه عنوان مقاله پذیرفتن بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب برای مدیریت بیشتر فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشنج در بارداری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seizures in Pregnancy ترجمه عنوان مقاله تشنج در بارداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط مغز و اعصاب، جراحی زنان و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detecting human emotions using electroencephalography (EEG) using dynamic programming approach ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) با استفاده از رویکرد برنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی الکترودهای الکتروانسفالوگرافی قابل استفاده مجدد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Contamination of reusable electroencephalography electrodes: A multicenter study ترجمه عنوان مقاله آلودگی الکترودهای الکتروانسفالوگرافی قابل استفاده مجدد: مطالعه چند مرکزي فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان