مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات وابسته حالت مغز هنگام تحریک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human Memory: Brain-StateDependent Effects of Stimulation ترجمه عنوان مقاله حافظه انسان: اثرات وابسته حالت مغز هنگام تحریک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حافظه بررسی شده با تحریک مغز الکتریکی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 69 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Memory scrutinized through electrical brain stimulation: A review of 80 years of experiential phenomena ترجمه عنوان مقاله حافظه بررسی شده با تحریک مغز الکتریکی: بررسی 80 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشنج ناشی از تب و سندرم مرتبط با آن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Febrile seizure and related syndromes ترجمه عنوان مقاله تشنج ناشی از تب و سندرم مرتبط با آن فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرفتن بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Should patients with complex febrile seizure be admitted for further management? ترجمه عنوان مقاله پذیرفتن بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب برای مدیریت بیشتر فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشنج در بارداری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seizures in Pregnancy ترجمه عنوان مقاله تشنج در بارداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط مغز و اعصاب، جراحی زنان و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detecting human emotions using electroencephalography (EEG) using dynamic programming approach ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) با استفاده از رویکرد برنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پلاسیبو بر لرزش در حال استراحت در بیماری پارکینسون – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The placebo effect on resting tremor in Parkinson’s disease: an electrophysiological study ترجمه عنوان مقاله اثر پلاسیبو بر لرزش در حال استراحت در بیماری پارکینسون: یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ژنتیکی بیماری پارکینسون – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Parkinson’s disease genetic risk in a midbrain neuronal cell line ترجمه عنوان مقاله خطر ژنتیکی بیماری پارکینسون در یک خط سلولی عصبی میان مغزی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت اندام تحتانی با سیگنال های الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detection of lower-limb movement intention from EEG signals ترجمه عنوان مقاله تشخیص قصد حرکت اندام تحتانی با سیگنال های الکتروانسفالوگرافی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه بیماری پارکینسون در بیماران – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of the short-form health survey and the Parkinson’s disease questionnaire in patients with Parkinson’s disease ترجمه عنوان مقاله بررسی تاثیرپذیری سلامتی کوتاه مدت و پرسشنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات رفتاری افسردگی مرتبط با صرع و مدل افسردگی اولیه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Different behavioral and pathological changes between epilepsyassociated depression and primary depression models ترجمه عنوان مقاله تغییرات رفتاری و پاتولوژیک بین افسردگی مرتبط با صرع و مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Controlling mechanism of absence seizures by deep brain stimulus applied on subthalamic nucleus ترجمه عنوان مقاله مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی عمیق اعمال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی پویایی تشنج ابسنس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dependence of absence seizure dynamics on physiological parameter evolution ترجمه عنوان مقاله وابستگی پویایی تشنج ابسنس ناشی از تکامل پارامترهای فیزیولوژیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان