مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری فن آوری مدیریتی کیفیت مراقبت بهداشتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improving healthcare quality: A technological and managerial innovation perspective ترجمه عنوان مقاله  بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی: چشم انداز نوآوری فن آوری و مدیریتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و پزشکی گرایش های مرتبط  بهداشت حرفه ای مجله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکوسیستم نوآوری سیستم بهداشت شخصی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Wiring up multiple layers of innovation ecosystems: Contemplations from Personal Health Systems Foresight ترجمه عنوان مقاله  سیم کشی چندین لایه از اکوسیستم های نوآوری: محتوا از Foresight سیستم های بهداشت شخصی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل خطرات بالینی به ارزش اقتصادی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Converting clinical risks into economic value: The role of expectations and institutions in health technology  development ترجمه عنوان مقاله  تبدیل خطرات بالینی به ارزش اقتصادی: نقش انتظارات و نهادها در توسعه فناوری سلامت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت گروه اورژانس لاتزیو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Emergency Department Management in Lazio, Italy ترجمه عنوان مقاله  مدیریت گروه اورژانس در لاتزیو، ایتالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و پزشکی مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشگاه بولونیا، ایتالیا کلمات کلیدی  برنامه ریزی عدد صحیح، […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی وضعیت عملکردی عضو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  DEANN: A Healthcare Analytic Methodology of Data Envelopment Analysis and Artificial Neural Networks for  the Prediction of Organ Recipient Functional Status ترجمه عنوان مقاله  DEANN: یک روش تحلیل تحلیلی بهداشت و درمان تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی برای  پیش بینی وضعیت عملکردی عضو فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی بیوتکنولوژی کار نهادی تکنولوژیکی آکادمیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Institutional work in academic technological facilities: A multi-case study from the field of biotechnology in  France ترجمه عنوان مقاله  کارهای نهادی در امکانات تکنولوژیکی آکادمیک: یک مطالعه چند موردی از زمینه بیوتکنولوژی در فرانسه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی مرگ و میر سالانه ریه و سرطان برونش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting annual lung and bronchus cancer deaths using individual survival times ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی مرگ و میر سالانه ریه و سرطان برونش با استفاده از زمان بقای فردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی گرایش […]

Read More