مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح تولید کلید RSA پیشرفته و ایمن (ESRKGS) – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Enhanced and Secured RSA Key Generation Scheme (ESRKGS) ترجمه عنوان مقاله طرح تولید کلید RSA پیشرفته و ایمن (ESRKGS) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد لرزه ای اتصالات لحظه ای شبکه کاهش یافته – اسپرینگر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic Performance of Reduced Web Section Moment Connections ترجمه عنوان مقاله عملکرد لرزه ای اتصالات لحظه ای شبکه کاهش یافته فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش بازاریابی الکترونیکی در ساختن تصویری از موسسات آموزش عالی – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of a Higher Education Institution ترجمه عنوان مقاله نقش ابزار های بازاریابی الکترونیکی در ساختن تصویری از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری بازاریابی الکترونیکی و رسانه اجتماعی در بازاریابی B2B – امرالد 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله E-Marketing orientation and social media implementation in B2B marketing ترجمه عنوان مقاله جهت گیری بازاریابی الکترونیکی و پیاده سازی رسانه اجتماعی در بازاریابی B2B فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع کارآفرینی و مدیریت استراتژیک – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship ترجمه عنوان مقاله تقاطع کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نام تجاری داخلی – ارتباط، مدیریت و چالش – اسپرینگر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internal Branding – Relevance, Management and Challenges ترجمه عنوان مقاله نام تجاری داخلی – ارتباط، مدیریت و چالش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرم، سرزنش خود، انگ و همدردی در پذیرش درمان – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shame, Self-Criticism, Self-Stigma, and Compassion in Acceptance and Commitment Therapy ترجمه عنوان مقاله شرم، سرزنش خود، انگ و همدردی در پذیرش و تعهد درمان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازه های چند طبقه مقاوم در برابر زلزله – 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Earthquake Resistant Multi Storey Structures ترجمه عنوان مقاله سازه های چند طبقه مقاوم در برابر زلزله فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران گرایش های مرتبط مدیریت ساخت، سازه، زلزله دانشگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری – اسپرینگر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Queueing Models for Performance Evaluation of Computer Networks—Transient State Analysis ترجمه عنوان مقاله مدل های صف بندی برای ارزیابی عملکرد شبکه کامپیوتری: تحلیل حالت گذرا […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انگیزه های مبتنی بر عملکرد بر کیفیت پیش بینی مدیریت – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effects of forecast type and performance-based incentives on the quality of management forecasts ترجمه عنوان مقاله اثر نوع پیش بینی ها و انگیزه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم زمانبندی کارآمد برای ابر – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Efficient Scheduling Algorithm for Cloud ترجمه عنوان مقاله الگوریتم زمانبندی کارآمد برای ابر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های زمانبندی فرا ابتکاری در محاسبات ابر – الزویر 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of metaheuristic scheduling techniques in cloud computing ترجمه عنوان مقاله تکنیک های زمانبندی فرا ابتکاری در محاسبات ابر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال – IEEE 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015  تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital Image Authentication and Encryption using Digital Signature ترجمه عنوان مقاله تشخیص هویت و رمزگذاری تصویر دیجیتال با استفاده از امضای دیجیتالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان