مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی مورچه هیبریدی جدید – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new hybrid ant colony algorithm for scheduling of no-wait flowshop ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم کلونی مورچه هیبریدی جدید برای برنامه ریزی فلوشاپ بدون […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wireless sensor network routing method based on improved ant colony algorithm ترجمه عنوان مقاله روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم بر اساس الگوریتم کلونی مورچه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت توزیع ترمینال لجستیک بر اساس الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Logistics Terminal Distribution Mode and Path Optimization Based on Ant Colony Algorithm ترجمه عنوان مقاله حالت توزیع ترمینال لجستیک و بهینه سازی مسیر بر اساس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی سرعت باد با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Short-term wind speed forecasting based on improved ant colony algorithm for LSSVM ترجمه عنوان مقاله پیش بینی سرعت باد کوتاه مدت با استفاده از الگوریتم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی شاخص گذاری منابع خوشه ای اینترنت اشیا – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimization of cluster resource indexing of Internet of Things based on improved ant colony algorithm ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی شاخص گذاری منابع خوشه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شده بر پروژه های مهندسی سیستم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A risk-based approach applied to system engineering projects: A new learning based multi-criteria decision support tool based on an Ant Colony Algorithm ترجمه عنوان مقاله یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد بالای ردیابی نقطه قدرت حداکثری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله High performance of Maximum Power Point Tracking Using Ant Colony algorithm in wind turbine ترجمه عنوان مقاله عملکرد بالای ردیابی نقطه قدرت حداکثری با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم کلونی مورچه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Routing optimization of emergency grain distribution vehicles using the immune ant colony optimization algorithm ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مسیریابی وسایل نقلیه توزیع دانه اضطراری با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری نیروی فروش در زمان اجرای استراتژی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sales force leadership during strategy implementation: a social network perspective ترجمه عنوان مقاله رهبری نیروی فروش در زمان اجرای استراتژی: چشم انداز شبکه اجتماعی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Boosting sales force morale in highly dynamic, complex markets: The role of job resources ترجمه عنوان مقاله افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نفوذ بارش بر نشست فونداسیون سطحی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of rainfall infiltration and hysteresis on the settlement of shallow foundations in unsaturated soil ترجمه عنوان مقاله اثرات نفوذ بارش و هیسترزیس بر نشست […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مرزی بر پاسخ لرزه ای یک شیب خاک سه بعدی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Boundary Effect on the Seismic Response of a Three-dimensional Soil Slope with a Shallow Foundation on Top ترجمه عنوان مقاله اثر مرزی بر پاسخ لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تنش در مقابل رفتار نشست فونداسیون سطحی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling the stress versus settlement behavior of shallow foundations in unsaturated cohesive soils extending the modified total stress approach ترجمه عنوان مقاله مدل سازی تنش در […]

مشاهده و دانلود رایگان