دانلود رایگان مقالات سال 2018 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند با ویژگی های IGBT غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله FPGA-Based Real-Time Simulation of High-Power Electronic System With Nonlinear IGBT Characteristics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فرسودگی با فلزات تولیدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فرسودگی با فلزات تولیدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی فرسودگی با فلزات تولیدی افزودنی: موضوعاتی که باید در نظر گرفته شوند و چشم اندازی برای تحقیقات آینده عنوان انگلیسی مقاله Fatigue Design with Additive Manufactured Metals: Issues to Consider and Perspective for Future Research انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی تنش های باقیمانده از جوش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی تنش های باقیمانده از جوش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی و شبیه سازی تنش های باقی مانده از جوش و درمان اثر فراصوت اتصالات جوش داده شده عنوان انگلیسی مقاله Modeling and simulation of weld residual stresses and ultrasonic impact treatment of welded joints انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شروع ترک تحت بارگیری دو محوره – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شروع ترک تحت بارگیری دو محوره – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر راکتور آبی تحت فشار بر شروع ترک تحت بارگیری دو محوره معادل: توسعه تجربه عنوان انگلیسی مقاله PWR EFFECT ON CRACK INITIATION UNDER EQUI-BIAXIAL LOADING: DEVELOPMENT OF THE EXPERIMENT انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج اشتراک دانش و بکارگیری دانش – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج اشتراک دانش و بکارگیری دانش – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترویج اشتراک دانش و بکارگیری دانش: تأثیر تعهد سازمانی و اعتماد عنوان انگلیسی مقاله Fostering knowledge sharing and knowledge utilization: The impact of organizational commitment and trust انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master journals ایمپکت فاکتور(IF) ۰٫۷۳۴ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۳۳ در سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک برای انتخاب تامین کننده جهانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک برای انتخاب تامین کننده جهانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk assessment for global supplier selection using text mining ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک برای انتخاب تامین کننده جهانی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ظرفيت اطلاعات کسب و کار و نوآوری بر عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ظرفيت اطلاعات کسب و کار و نوآوری بر عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) master journals – DOAJ عنوان انگلیسی مقاله The influence of Business Intelligence capacity, […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance implication of market orientation and use of management accounting systems ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیستم حسابداری محیطی بر سیستم های اطلاعات برای تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیستم حسابداری محیطی بر سیستم های اطلاعات برای تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی تاثیر سیستم حسابداری محیطی بر سیستم های اطلاعات محیطی و کیفیت داده ها برای تصمیم گیری عنوان انگلیسی مقاله How the System of Environmental-Economic Accounting can improve environmental information systems and data quality for decision making انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده استفاده از مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Determinants of Using Project Management in the Implementation of Information Systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عزت نفس و حسادت: بی ثباتی اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عزت نفس و حسادت: بی ثباتی اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Self-esteem and envy: Is state self-esteem instability associated with the benign and malicious […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت روابط مدیریتی در استراتژی رقابتی بین المللی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت روابط مدیریتی در استراتژی رقابتی بین المللی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله When and how managerial ties matter in international competitive strategy, export financial and strategic performance framework A standardized or customized approach? ترجمه عنوان مقاله اهمیت روابط […]