متغیر چیست؟ + دانلود رایگان مقالات انگلیسی دارای متغیر

متغیر

 

ويژگي يا صفت يا عاملي كه بين افراد جامعه مشترك بوده و مي تواند مقادير كمّي و ارزش هاي مختلف داشته باشد و شامل میانگینی از اطلاعات و داده های جمع آوری شده (Data Collection) می باشد كه اين عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغير، نشان دهنده ي تغير از يك فرد به فرد ديگر يا از يك حالت به حالت ديگر است.

 

دانلود رایگان مقالات جدید دارای متغیر:

 

دانلود رایگان مقالات مدیریت دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات بازاریابی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات اقتصاد دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات حسابداری دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات پزشکی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات معماری دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات ریاضی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات شیمی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات کشاورزی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات شهرسازی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات روانشناسی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات محیط زیست دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات علوم تربیتی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات علوم سیاسی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی برق دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی مواد دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی انرژی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی صنایع دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی عمران دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی مکانیک دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی کامپیوتر دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات علوم ارتباطات اجتماعی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی فناوری اطلاعات دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات گردشگری توریسم و جهانگردی دارای متغیر

دانلود رایگان مقالات مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای متغیر