دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 37 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی متشکل از مراکز نیمه خوشه ای – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی متشکل از مراکز نیمه خوشه ای – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quasi-cluster centers clustering algorithm based on potential entropy and t-distributed stochastic neighbor embedding ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی متشکل از مراکز نیمه خوشه ای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی برای طول عمر شبکه – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی برای طول عمر شبکه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Clustering Algorithm for Improved Network Lifetime of Mobile Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی برای طول عمر شبکه بهبود یافته شبکه های حسگر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر گرید با تحلیل بار – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر گرید با تحلیل بار – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Grid-based Clustering Algorithm via Load Analysis for Industrial Internet of Things ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر گرید با تحلیل بار برای اینترنت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری انرژی مسیریابی و تکنیک های بهینه سازی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری انرژی مسیریابی و تکنیک های بهینه سازی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Survey of Energy Efficient Routing and Optimization Techniques in Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله یک تحقیق درباره بهره وری انرژی مسیریابی و تکنیک های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی همگانی مبتنی بر فاصله مینکوفسکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی همگانی مبتنی بر فاصله مینکوفسکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel Minkowski-distance-based consensus clustering algorithm ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی همگانی مبتنی بر فاصله مینکوفسکی جدید فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی با استفاده از تشخیص مرزی مبتنی بر کجی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی با استفاده از تشخیص مرزی مبتنی بر کجی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A clustering algorithm using skewness-based boundary detection ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی با استفاده از تشخیص مرزی مبتنی بر کجی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن دیواره آتش بزرگ به خود سانسوری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن دیواره آتش بزرگ به خود سانسوری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does the Great Fire Wall Cause Self-Censorship? The Effects of Perceived Internet Regulation and the Justification of Regulation ترجمه عنوان مقاله منجر شدن دیواره آتش بزرگ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دیواره آتش پیشرفته لینوکس با استفاده از چارچوب نت فیلتر – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دیواره آتش پیشرفته لینوکس با استفاده از چارچوب نت فیلتر – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Improved Linux Firewall Using a Hybrid Frame of Netfilter ترجمه عنوان مقاله یک دیواره آتش پیشرفته لینوکس با استفاده از چارچوب ترکیبی نت فیلتر فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اجمالی دیواره های آتش – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اجمالی دیواره های آتش – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Overview Of Firewalls: Types And Policies Managing Windows Embedded Firewall Programmatically ترجمه عنوان مقاله بررسی اجمالی دیواره های آتش: انواع و سیاست ها، مدیریت ویندوز با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیواره های آتش: داشتن جهان سایبری ایمن – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیواره های آتش: داشتن جهان سایبری ایمن – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Cooperative Firewalls An aid to a safer and secure cyber world ترجمه عنوان مقاله دیواره های آتش همکاری کننده: کمکی برای داشتن جهان سایبری ایمن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سنسور بر اساس منطق فازی و تعادل بار – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سنسور بر اساس منطق فازی و تعادل بار – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy Logic-Based Sink Selection and Load Balancing in Multi-Sink Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله انتخاب سنسور بر اساس منطق فازی و تعادل بار در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه های حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه های حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Extending lifetime of wireless sensor networks using multi-sensor data fusion ترجمه عنوان مقاله طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از فیوژن داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های سنسور چندرسانه ای بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های سنسور چندرسانه ای بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Editorial Note: Wireless Multimedia Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله یادداشت سردبیری: شبکه های سنسور چندرسانه ای بی سیم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر