دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 36 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده IoT آینده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده IoT آینده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enabling distributed intelligence assisted Future Internet of Things Controller (FITC) ترجمه عنوان مقاله فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده اینترنت اشیای آینده (FITC) فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد IoT کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد IoT کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله NarrowBand-IoT Performance Analysis for Healthcare Applications ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد اینترنت اشیا کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی و درمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبودبخشی IoT میان افزاری از طریق مکانیسم مدیریت کیفیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبودبخشی IoT میان افزاری از طریق مکانیسم مدیریت کیفیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing Middleware-based IoT Applications through Run-Time Pluggable QoS Management Mechanisms. Application to a oneM2M compliant IoT Middleware ترجمه عنوان مقاله بهبودبخشی برنامه اینترنت اشیا میان افزاری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های IoT – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های IoT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cloud based SDN and NFV architectures for IoT infrastructure ترجمه عنوان مقاله معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های اینترنت اشیا فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Internet of Things Data Analysis: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات اینترنت اشیا: یک تحقیق فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Practical overview of security issues in wireless sensor network applications ترجمه عنوان مقاله مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از سیاه چاله و حمله انتخابی در WSN – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از سیاه چاله و حمله انتخابی در WSN – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detection and prevention of black hole and selective forwarding attack in clustered WSN with Active Trust ترجمه عنوان مقاله تشخیص و جلوگیری از سیاه چاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A priority for WSN in ubiquitous environment: multimedia security requirements ترجمه عنوان مقاله یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر: الزامات امنیتی چند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزینی یک گره خرابی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگزینی یک گره خرابی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel approach for replacement of a failure node in wireless sensor network ترجمه عنوان مقاله رویکرد جدید برای جایگزینی یک گره خرابی در شبکه حسگر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پروتکل انبوهش داده های مطمئن شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود پروتکل انبوهش داده های مطمئن شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research and Improvement of Wireless Sensor Network Secure Data Aggregation Protocol Based on SMART ترجمه عنوان مقاله تحقیق و بهبود پروتکل انبوهش داده های مطمئن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کلونی مورچه برای مقابله با حملات DDoS در VANETs  – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کلونی مورچه برای مقابله با حملات DDoS در VANETs – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cellular Automata-based Improved Ant Colony-based Optimization Algorithm for mitigating DDoS attacks in VANETs ترجمه عنوان مقاله الگوریتم بهینه سازی بر اساس کلونی مورچه ای بهبود یافته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله حمله DDoS با چارچوب اینترنت اشیا – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله حمله DDoS با چارچوب اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A DDoS Attack Detection and Mitigation With Software-Defined Internet of Things Framework ترجمه عنوان مقاله تشخیص و مقابله حمله DDoS با چارچوب اینترنت اشیای تعریف شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی و جلوگیری از حملات DDoS در پردیس دانشگاه – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی و جلوگیری از حملات DDoS در پردیس دانشگاه – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An approach for detecting and preventing DDoS attacks in campus ترجمه عنوان مقاله روشی برای شناسایی و جلوگیری از حملات DDoS در پردیس دانشگاه فرمت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر