دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 44 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح بهینه سازی تعدیل پنجره رقابتی در شبکه بی سیم

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح بهینه سازی تعدیل پنجره رقابتی در شبکه بی سیم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Novel Scheme For Optimizing Contention Window Adjustment in IEEE 802.11e Wireless Networks ترجمه عنوان مقاله  یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل(تنظیم) پنجره رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تطبیقی پروتکل مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه بی سیم مش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تطبیقی پروتکل مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه بی سیم مش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Comparative Analysis of MANET Routing Protocols for Low Cost Rural Telemetry Wireless Mesh Networks ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل تطبیقی پروتکل های مسیریابی MANET برای دور سنجی روستایی شبکه های بی  سیم مش (mesh) با هزینه کم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت شناختی برجسته معماری مدیریت شبکه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت شناختی برجسته معماری مدیریت شبکه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  CogNet: A Network Management Architecture Featuring Cognitive Capabilities ترجمه عنوان مقاله  CogNet: قابلیت های شناختی برجسته یک معماری مدیریت شبکه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، کامپیوتر و  مهندسی فناوری اطلاعات IT […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب مسیر تئوری باز پشتیبانی امنیت D2D ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب مسیر تئوری باز پشتیبانی امنیت D2D ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Game theoretic path selection to support security in device-to-device communications ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مسیر تئوری بازی به منظور پشتیبانی امنیت در ارتباط دستگاه به دستگاه D2D فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Patient Monitoring System Based on Internet of Things ترجمه عنوان مقاله  سیستم مانیتورینگ بیمار بر اساس اینترنت اشیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش های مرتبط  معماری سیستم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی در شبکه ناحیه مجاورت: برآوردی بستر ارتباطات AMI ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی در شبکه ناحیه مجاورت: برآوردی بستر ارتباطات AMI ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Routing in Neighborhood Area Networks: A survey in the context of AMI communications ترجمه عنوان مقاله  مسیریابی در شبکه های ناحیه مجاورت: برآوردی در بستر ارتباطات AMI فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  فناوری اطلاعات و ارتباطات و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  سرویس اطلاعات ترافیک جاده ای با سیستم اکتشاف وب سرویس معنایی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرویس اطلاعات ترافیک جاده ای با سیستم اکتشاف وب سرویس معنایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Semantic web service discovery system for road traffic information services ترجمه عنوان مقاله  سیستم اکتشاف وب سرویس معنایی برای سرویس های اطلاعات ترافیک جاده ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT و مهندسی فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقدمه شبکه اجتماعی چند سطحی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقدمه شبکه اجتماعی چند سطحی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Introduction to multilevel social networks ترجمه عنوان مقاله  مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی چند سطحی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط   مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های مرتبط  شبکه های کامپیوتری و اینترنت و شبکه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی نیروی نرم افزار سطح معماری شبکه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی نیروی نرم افزار سطح معماری شبکه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Software power modeling method at architecture level based on complex networks ترجمه عنوان مقاله  روش مدل سازی نیروی نرم افزار در سطح معماری مبتنی بر شبکه های پیچیده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۲ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی با فریب تا یک سیاست شی گرا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی با فریب تا یک سیاست شی گرا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Knotting the net: From ‘design by deception’ to an object oriented politics ترجمه عنوان مقاله  پیچیدگی شبکه: از “طراحی با فریب تا یک سیاست شی گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت شبکه مردم، فناوری و فرایندها

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت شبکه مردم، فناوری و فرایندها

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cybersecurity in 2016: People, technology, and processes ترجمه عنوان مقاله امنیت شبکه در سال ۲۰۱۶: مردم، فناوری و فرایندها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط  شبکه های کامپیوتری مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش حداکثر شبکه تقاضای منطقه ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش حداکثر شبکه تقاضای منطقه ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Maximal Covering Location Problems on networks with regional demand ترجمه عنوان مقاله  مساله مکان پوشش حداکثر در شبکه هایی با تقاضای منطقه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت انعطاف پذیر در سیستم ATM به عنوان مساله کوتاه ترین مسیر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت انعطاف پذیر در سیستم ATM به عنوان مساله کوتاه ترین مسیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Resilience management problem in ATM systems as a shortest path problem ترجمه عنوان مقاله   مشکل مدیریت انعطاف پذیر در سیستم های ATM به عنوان یک مساله کوتاه ترین مسیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر