دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 38 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دیواره آتش پیشرفته لینوکس با استفاده از چارچوب نت فیلتر – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دیواره آتش پیشرفته لینوکس با استفاده از چارچوب نت فیلتر – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Improved Linux Firewall Using a Hybrid Frame of Netfilter ترجمه عنوان مقاله یک دیواره آتش پیشرفته لینوکس با استفاده از چارچوب ترکیبی نت فیلتر فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اجمالی دیواره های آتش – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اجمالی دیواره های آتش – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Overview Of Firewalls: Types And Policies Managing Windows Embedded Firewall Programmatically ترجمه عنوان مقاله بررسی اجمالی دیواره های آتش: انواع و سیاست ها، مدیریت ویندوز با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیواره های آتش: داشتن جهان سایبری ایمن – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیواره های آتش: داشتن جهان سایبری ایمن – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Cooperative Firewalls An aid to a safer and secure cyber world ترجمه عنوان مقاله دیواره های آتش همکاری کننده: کمکی برای داشتن جهان سایبری ایمن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سنسور بر اساس منطق فازی و تعادل بار – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب سنسور بر اساس منطق فازی و تعادل بار – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy Logic-Based Sink Selection and Load Balancing in Multi-Sink Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله انتخاب سنسور بر اساس منطق فازی و تعادل بار در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه های حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه های حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Extending lifetime of wireless sensor networks using multi-sensor data fusion ترجمه عنوان مقاله طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از فیوژن داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های سنسور چندرسانه ای بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های سنسور چندرسانه ای بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Editorial Note: Wireless Multimedia Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله یادداشت سردبیری: شبکه های سنسور چندرسانه ای بی سیم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل چندگانه برای پوشش در شبکه سنسور بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل چندگانه برای پوشش در شبکه سنسور بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Correction to: SPMI: Single Phase Multiple Initiator Protocol for Coverage in Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله اصلاح برای: SPMI: یک پروتکل اولیه چندگانه برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم مسیریابی بهره وری انرژی شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم مسیریابی بهره وری انرژی شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Routing algorithm of energy efficient wireless sensor network based on partial energy level ترجمه عنوان مقاله الگوریتم مسیریابی بهره وری انرژی شبکه حسگر بی سیم بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بازدارنده حفره انرژی موثر انرژی (EEEHR) – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بازدارنده حفره انرژی موثر انرژی (EEEHR) – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Energy Efficient Energy Hole Repelling (EEEHR) Algorithm for Delay Tolerant Wireless Sensor Network ترجمه عنوان مقاله الگوریتم بازدارنده حفره انرژی موثر انرژی (EEEHR) برای تاخیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حداکثر طول عمر شبکه در شبکه های ادهاک – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حداکثر طول عمر شبکه در شبکه های ادهاک – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Maximizing the Network Life Time Based on Energy Efficient Routing in Ad Hoc Networks ترجمه عنوان مقاله حداکثر طول عمر شبکه مبتنی بر مسیریابی بهره […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی بیمار – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی بیمار – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Outdoor Intelligent Health Care Patient Monitoring System ترجمه عنوان مقاله یک سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی بیمار در فضای باز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نظارتی پیوسته بی سیم بیمار برای دانگ – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نظارتی پیوسته بی سیم بیمار برای دانگ – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A wireless continuous patient monitoring system for dengue: Wi-Mon ترجمه عنوان مقاله سیستم نظارتی پیوسته بی سیم بیمار برای بیمار دانگ: Wi-Mon فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر بیمار از راه دور – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر بیمار از راه دور – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remote patient monitoring: a comprehensive study ترجمه عنوان مقاله نظارت بر بیمار از راه دور: یک مطالعه جامع فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر