دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 39 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی برای حوادث حمل و نقل مواد خطرناک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی برای حوادث حمل و نقل مواد خطرناک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Bayesian Network for the Transportation Accidents of Hazardous material handing time assessment ترجمه عنوان مقاله شبکه بیزی برای حوادث حمل و نقل مواد خطرناک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از اطلاعات Decision-aware در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از اطلاعات Decision-aware در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision-aware data suppression in wireless sensor networks for target tracking applications ترجمه عنوان مقاله جلوگیری از اطلاعات Decision-aware در شبکه های حسگر بی سیم برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی ژنتیکی الگوریتم خوشه بندی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی ژنتیکی الگوریتم خوشه بندی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Genetic optimization of hybrid clustering algorithm in mobile wireless sensor networks ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی ژنتیکی الگوریتم خوشه بندی ترکیبی در شبکه های حسگر بی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فنوتیپی قضایی DNA – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فنوتیپی قضایی DNA – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Forensic DNA phenotyping: Developing a model privacy impact assessment ترجمه عنوان مقاله فنوتیپی قضایی DNA: ارزیابی تاثیرات حریم خصوصی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در شبکه های ادهاک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در شبکه های ادهاک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy-Preserving Mobile Crowd Sensing in Ad Hoc Networks ترجمه عنوان مقاله حفظ حریم خصوصی سنجش ازدحام سیار در شبکه های ادهاک فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز بی ثباتی و پایداری چندگانه شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز بی ثباتی و پایداری چندگانه شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multistability and instability analysis of recurrent neural networks with time-varying delays ترجمه عنوان مقاله آنالیز بی ثباتی و پایداری چندگانه شبکه های عصبی بازگردنده با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  پشتیبانی هماهنگی ابر کوچک از زیر ساخت محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی هماهنگی ابر کوچک از زیر ساخت محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Can cloudlet coordination support cloud computing infrastructure? ترجمه عنوان مقاله آیا هماهنگی ابر کوچک می تواند زیر ساخت های محاسبات ابری را پشتیبانی کند؟ فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری از محاسبات ابری در سیستم دولتداری الکترونیک – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری از محاسبات ابری در سیستم دولتداری الکترونیک – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mapping cloud computing in university e-Governance system ترجمه عنوان مقاله نقشه برداری از محاسبات ابری در سیستم دولتداری الکترونیک دانشگاه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دو ترموکوپل کم قدرت شبکه سنسور بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دو ترموکوپل کم قدرت شبکه سنسور بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Two thermocouples low power wireless sensors network ترجمه عنوان مقاله دو ترموکوپل کم قدرت شبکه سنسور بی سیم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی خوشه بندی طبق برنامه ریزی عدد صحیح – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی خوشه بندی طبق برنامه ریزی عدد صحیح – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Clustering routing based on mixed integer programming for heterogeneous wireless sensor networks ترجمه عنوان مقاله مسیریابی خوشه بندی بر اساس برنامه ریزی عدد صحیح مختلط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجازی سازی و هماهنگ سازی یک شبکه هسته ای بسته ۵G – نشریه IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجازی سازی و هماهنگ سازی یک شبکه هسته ای بسته ۵G – نشریه IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Virtualising and Orchestrating a 5G Evolved Packet Core Network ترجمه عنوان مقاله مجازی سازی و هماهنگ سازی یک شبکه هسته ای بسته ۵G فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگرایی غیر یکنواخت الگوریتم های یادگیری آنلاین پرسپترون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگرایی غیر یکنواخت الگوریتم های یادگیری آنلاین پرسپترون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Non-monotonic convergence of online learning algorithms for perceptrons with noisy teacher ترجمه عنوان مقاله همگرایی غیر یکنواخت الگوریتم های یادگیری آنلاین برای پرسپترون با مدرس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش جمعیت تلفن همراه با موقعیت مکانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش جمعیت تلفن همراه با موقعیت مکانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A truthful incentive mechanism for mobile crowd sensing with location-Sensitive weighted tasks ترجمه عنوان مقاله یک مکانیسم انگیزشی واقعی برای سنجش جمعیت موبایل با وظایف […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر