دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 39 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم زمان واقعی نظارت بر بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم زمان واقعی نظارت بر بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Real Time Patient Monitoring System based on Internet of Things ترجمه عنوان مقاله سیستم زمان واقعی نظارت بر بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی محسبات سبز برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی محسبات سبز برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards Green Computing for Internet of Things: Energy Oriented Path and Message Scheduling Approach ترجمه عنوان مقاله به سوی محسبات سبز برای اینترنت اشیا: مسیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ هوشمند برای شناسایی گره مخرب توسط رمزنگاری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ هوشمند برای شناسایی گره مخرب توسط رمزنگاری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-level trust based intelligence intrusion detection system to detect the malicious nodes using elliptic curve cryptography in MANET ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی رده زمانی با استفاده از شبکه بیزی پویا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی رده زمانی با استفاده از شبکه بیزی پویا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Time series prediction using dynamic Bayesian network ترجمه عنوان مقاله پیش بینی رده زمانی با استفاده از شبکه بیزی پویا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختن شبکه بیزی در پزشک قانونی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختن شبکه بیزی در پزشک قانونی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A template for constructing Bayesian networks in forensic biology cases when considering activity level propositions ترجمه عنوان مقاله ساختن شبکه بیزی در پزشک قانونی با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دستگاه یادگیری شبکه بیزی برای سیستم تهویه هوا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک دستگاه یادگیری شبکه بیزی برای سیستم تهویه هوا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A machine learning bayesian network for refrigerant charge faults of variable refrigerant flow air conditioning system ترجمه عنوان مقاله یک دستگاه یادگیری شبکه بیزی برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی برای حوادث حمل و نقل مواد خطرناک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی برای حوادث حمل و نقل مواد خطرناک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Bayesian Network for the Transportation Accidents of Hazardous material handing time assessment ترجمه عنوان مقاله شبکه بیزی برای حوادث حمل و نقل مواد خطرناک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از اطلاعات Decision-aware در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از اطلاعات Decision-aware در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision-aware data suppression in wireless sensor networks for target tracking applications ترجمه عنوان مقاله جلوگیری از اطلاعات Decision-aware در شبکه های حسگر بی سیم برای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی ژنتیکی الگوریتم خوشه بندی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی ژنتیکی الگوریتم خوشه بندی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Genetic optimization of hybrid clustering algorithm in mobile wireless sensor networks ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی ژنتیکی الگوریتم خوشه بندی ترکیبی در شبکه های حسگر بی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فنوتیپی قضایی DNA – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فنوتیپی قضایی DNA – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Forensic DNA phenotyping: Developing a model privacy impact assessment ترجمه عنوان مقاله فنوتیپی قضایی DNA: ارزیابی تاثیرات حریم خصوصی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در شبکه های ادهاک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در شبکه های ادهاک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy-Preserving Mobile Crowd Sensing in Ad Hoc Networks ترجمه عنوان مقاله حفظ حریم خصوصی سنجش ازدحام سیار در شبکه های ادهاک فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز بی ثباتی و پایداری چندگانه شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز بی ثباتی و پایداری چندگانه شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multistability and instability analysis of recurrent neural networks with time-varying delays ترجمه عنوان مقاله آنالیز بی ثباتی و پایداری چندگانه شبکه های عصبی بازگردنده با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  پشتیبانی هماهنگی ابر کوچک از زیر ساخت محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی هماهنگی ابر کوچک از زیر ساخت محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Can cloudlet coordination support cloud computing infrastructure? ترجمه عنوان مقاله آیا هماهنگی ابر کوچک می تواند زیر ساخت های محاسبات ابری را پشتیبانی کند؟ فرمت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر