دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 35 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای بسته بندی شده – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای بسته بندی شده – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-based tracking and tracing platform for prepackaged food supply chain ترجمه عنوان مقاله ردیابی مبتنی بر اینترنت اشیا و سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بی سیم مبتنی بر IoT برای کاربرد های لرزه ای – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بی سیم مبتنی بر IoT برای کاربرد های لرزه ای – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-Based Wireless Networking for Seismic Applications ترجمه عنوان مقاله شبکه های بی سیم مبتنی بر اینترنت اشیا برای کاربرد های لرزه ای فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های IoT زمان واقعی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های IoT زمان واقعی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Encapsulation of real-time IoT CoAP traffic ترجمه عنوان مقاله کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های محدود شده اینترنت اشیا زمان واقعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا: مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا: مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things: understanding trust in techno-service systems ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا: درک مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یکپارچگی IoT در زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یکپارچگی IoT در زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining potential benefits and challenges associated with the Internet of Things integration in supply chains ترجمه عنوان مقاله بررسی مزایای بالقوه و چالش های مرتبط با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نظارتی IoT برای سایت میراث فرهنگی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نظارتی IoT برای سایت میراث فرهنگی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An IoT-based monitoring approach for cultural heritage sites: The Matera case ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد نظارتی بر اساس اینترنت اشیا برای سایت های میراث […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An efficient in‐network caching decision algorithm for Internet of things ترجمه عنوان مقاله بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه برای اینترنت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده IoT آینده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده IoT آینده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enabling distributed intelligence assisted Future Internet of Things Controller (FITC) ترجمه عنوان مقاله فعالسازی هوش توزیع شده با کمک کنترل کننده اینترنت اشیای آینده (FITC) فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد IoT کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد IoT کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله NarrowBand-IoT Performance Analysis for Healthcare Applications ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد اینترنت اشیا کم پهنا برای کاربرد های بهداشتی و درمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبودبخشی IoT میان افزاری از طریق مکانیسم مدیریت کیفیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبودبخشی IoT میان افزاری از طریق مکانیسم مدیریت کیفیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing Middleware-based IoT Applications through Run-Time Pluggable QoS Management Mechanisms. Application to a oneM2M compliant IoT Middleware ترجمه عنوان مقاله بهبودبخشی برنامه اینترنت اشیا میان افزاری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های IoT – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های IoT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cloud based SDN and NFV architectures for IoT infrastructure ترجمه عنوان مقاله معماری SDN و NFV مبتنی بر ابر برای زیرساخت های اینترنت اشیا فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری ماشین برای آنالیز اطلاعات IoT – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Machine Learning for Internet of Things Data Analysis: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات اینترنت اشیا: یک تحقیق فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Practical overview of security issues in wireless sensor network applications ترجمه عنوان مقاله مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم فرمت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر