دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 35 از 44 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recent Advances in Convolutional Neural Networks ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در شبکه عصبی پیچشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی استانداردها با مقررات امنیتی سایبری برای شبکه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی استانداردها با مقررات امنیتی سایبری برای شبکه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of standards with cybersecurity requirements for smart grid ترجمه عنوان مقاله بررسی استانداردها با مقررات امنیتی سایبری برای شبکه هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجهیزات اطلاعات و ارتباطات برای اندازه گیری هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجهیزات اطلاعات و ارتباطات برای اندازه گیری هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exergy cost of information and communication equipment for smart metering and smart grids ترجمه عنوان مقاله هزینه اضافی تجهیزات اطلاعات و ارتباطات برای اندازه گیری هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز قابلیت اطمینان در سیستم های شبکه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز قابلیت اطمینان در سیستم های شبکه هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reliability analysis in interdependent smart grid systems ترجمه عنوان مقاله آنالیز قابلیت اطمینان در سیستم های شبکه هوشمند وابسته به یکدیگر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی IoT فعال شده زنجیره تامین برای غذای فاسد شونده – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی IoT فعال شده زنجیره تامین برای غذای فاسد شونده – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling of an IoT-enabled supply chain for perishable food with two-echelon supply hubs ترجمه عنوان مقاله مدلسازی یک اینترنت اشیا فعال شده زنجیره تامین برای غذای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین ها به عنوان فعال ساز امنیت در برنامه های IoT – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین ها به عنوان فعال ساز امنیت در برنامه های IoT – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Blockchains as security-enabler for industrial IoT-applications ترجمه عنوان مقاله بلاک چین ها به عنوان فعال ساز امنیت در برنامه های اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای بسته بندی شده – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای بسته بندی شده – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-based tracking and tracing platform for prepackaged food supply chain ترجمه عنوان مقاله ردیابی مبتنی بر اینترنت اشیا و سیستم عامل ردیابی برای زنجیره تامین غذای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بی سیم مبتنی بر IoT برای کاربرد های لرزه ای – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بی سیم مبتنی بر IoT برای کاربرد های لرزه ای – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-Based Wireless Networking for Seismic Applications ترجمه عنوان مقاله شبکه های بی سیم مبتنی بر اینترنت اشیا برای کاربرد های لرزه ای فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های IoT زمان واقعی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های IoT زمان واقعی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Encapsulation of real-time IoT CoAP traffic ترجمه عنوان مقاله کپسوله سازی ترافیک پروتکل برنامه های محدود شده اینترنت اشیا زمان واقعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا: مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا: مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things: understanding trust in techno-service systems ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا: درک مفهوم اعتماد در سیستم های تکنو سرویس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یکپارچگی IoT در زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های مرتبط با یکپارچگی IoT در زنجیره تامین – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining potential benefits and challenges associated with the Internet of Things integration in supply chains ترجمه عنوان مقاله بررسی مزایای بالقوه و چالش های مرتبط با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نظارتی IoT برای سایت میراث فرهنگی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نظارتی IoT برای سایت میراث فرهنگی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An IoT-based monitoring approach for cultural heritage sites: The Matera case ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد نظارتی بر اساس اینترنت اشیا برای سایت های میراث […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An efficient in‐network caching decision algorithm for Internet of things ترجمه عنوان مقاله بهره وری در یک الگوریتم تصمیم گیری ذخیره سازی شبکه برای اینترنت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شبکه های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر