دانلود رایگان مقاله ISI آمار به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرر پیش بینی شده مبتنی بر حسابداری با توجه به طرح قرارداد بدهی – اسپرینگر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرر پیش بینی شده مبتنی بر حسابداری با توجه به طرح قرارداد بدهی – اسپرینگر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زیان مورد انتظار مبتنی بر حسابداری با توجه به طرح قرارداد پیش فرض و بدهی عنوان انگلیسی مقاله Accounting-based expected loss given default and debt contract design نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش داده کاوی جدید برای سری های زمانی در تحلیل بصری اقتصاد منطقه ای تیمی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش داده کاوی جدید برای سری های زمانی در تحلیل بصری اقتصاد منطقه ای تیمی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش داده کاوی جدید برای سری های زمانی در تجزیه و تحلیل بصری اقتصاد منطقه ای عنوان انگلیسی مقاله A new data mining method for time series in visual analysis of regional economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه‌ سازی چیدمان سازه‌ خرپایی متصل با پین با محدودیت‌ فرکانس – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه‌ سازی چیدمان سازه‌ خرپایی متصل با پین با محدودیت‌ فرکانس – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه‌سازی چیدمان سازه‌های خرپایی متصل با پین با حداقل محدودیت‌های فرکانس عنوان انگلیسی مقاله Layout optimization of pin-jointed truss structures with minimum frequency constraints نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص ناهنجاری دمایی ساختار خرپایی با روش زنجیره مارکوف-مونته کارلو – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص ناهنجاری دمایی ساختار خرپایی با روش زنجیره مارکوف-مونته کارلو – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص ناهنجاری مبتنی بر دما ساختار خرپایی با استفاده از روش زنجیره مارکوف-مونته کارلو عنوان انگلیسی مقاله Temperature-based anomaly diagnosis of truss structure using Markov chain-Monte Carlo method نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سطح افسردگی با استفاده از رویکردهای چندوجهی به وسیله تکنیک های یادگیری عمیق – وایلی ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص سطح افسردگی با استفاده از رویکردهای چندوجهی به وسیله تکنیک های یادگیری عمیق – وایلی ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص سطح افسردگی با استفاده از رویکردهای چندوجهی به وسیله تکنیک های یادگیری عمیق با ویژگی های انتخابی چندگانه عنوان انگلیسی مقاله Diagnosis of depression level using multimodal approaches using deep learning techniques with multiple selective features انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرایب رگرسیون به عنوان مقیاس سه گانه برای تشخیص بدافزار – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرایب رگرسیون به عنوان مقیاس سه گانه برای تشخیص بدافزار – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضرایب رگرسیون به عنوان مقیاس سه گانه برای تشخیص بدافزار عنوان انگلیسی مقاله Regression coefficients as triad scale for malware detection انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله با استفاده از تجزیه فیلترینگ تکراری و مدل پنهان مارکوف عنوان انگلیسی مقاله Multi-channel EEG based automatic epileptic seizure detection using iterative filtering decomposition and Hidden Markov Model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های انتخاب زنجیره مارکوف – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های انتخاب زنجیره مارکوف – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی پارامتر در مدل های انتخاب زنجیره مارکوف عنوان انگلیسی مقاله Parameter identification in Markov chain choice models انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مخفی مارکوف با مشاهدات خود همبستگی برای پیش بینی عمر مفید باقی مانده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مخفی مارکوف با مشاهدات خود همبستگی برای پیش بینی عمر مفید باقی مانده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل مخفی مارکوف با مشاهدات خود همبستگی برای پیش بینی عمر مفید باقی مانده و سیاست نگهداری بهینه عنوان انگلیسی مقاله Hidden Markov model with auto-correlated observations for remaining useful life prediction and optimal maintenance policy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم اطلاعات فردی با روش های خوشه بندی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم اطلاعات فردی با روش های خوشه بندی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم اطلاعات فردی با استفاده از روش های خوشه بندی برای آموزش سیستم های خبره عنوان انگلیسی مقاله Subjective data arrangement using clustering techniques for training expert systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل رگرسیون لجستیک بهبود یافته برای پیش بینی دیابت با تلفیق تکنیک های PCA و کی-میانگین عنوان انگلیسی مقاله Improved logistic regression model for diabetes prediction by integrating PCA and K-means techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان هم پایه سازی ملین قطبی و تغییر ناپذیری مستوی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان هم پایه سازی ملین قطبی و تغییر ناپذیری مستوی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان هم پایه سازی ملین قطبی و تغییر ناپذیری مستوی عنوان انگلیسی مقاله Mellin polar coordinate moment and its affine invariance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمار توصیفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمار توصیفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آمار توصیفی عنوان انگلیسی مقاله Descriptive Statistics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Encyclopedia مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  آمار گرایش های مرتبط آمار توصیفی […]

دانلود رایگان مقاله ISI آمار به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته آمار را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده آمار
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی و آمار
مقالات ترجمه شده رایگان آمار
درخواست مقاله انگلیسی جدید در تلگرام
لیست مقالات انگلیسی آمار :