دانلود رایگان مقاله ISI آمار به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ساده برای به حداقل رساندن دوران تیرآهن بیرونی پل های فولادی در طول ساخت عرشه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ساده برای به حداقل رساندن دوران تیرآهن بیرونی پل های فولادی در طول ساخت عرشه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش ساده شده برای به حداقل رساندن دوران تیرآهن بیرونی پل های فولادی در طول ساخت عرشه عنوان انگلیسی مقاله A Simplified method to minimize exterior girder rotation of steel bridges during deck construction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی حباب های مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی حباب های مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی inceptions حباب های مالی عنوان انگلیسی مقاله Comparing nested data sets and objectively determining financial bubbles’ inceptions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی برای طبقه بندی پایداری سدیم و پتاسیم – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی برای طبقه بندی پایداری سدیم و پتاسیم – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه برای پیش بینی و طبقه بندی پایداری Coronates سدیم و پتاسیم عنوان انگلیسی مقاله Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression for Prediction and Classifi cation of Sustainability of Sodium and Potassium Coronates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون غیر پارامتری برای آزمایش فرضیه در تحقیقات هتلداری و گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون غیر پارامتری برای آزمایش فرضیه در تحقیقات هتلداری و گردشگری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رگرسیون غیر پارامتری برای آزمایش فرضیه در تحقیقات هتلداری و گردشگری عنوان انگلیسی مقاله Non-parametric regression for hypothesis testing in hospitality and tourism research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس تو در تو برای داده های طولی عنوان انگلیسی مقاله Nested Inverse Gaussian Mixed-Effects Model for Longitudinal Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط آماری برای سیستم های صف بندی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط آماری برای سیستم های صف بندی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استنباط آماری برای سیستم های صف بندی Mt / G / Infinity تحت مشاهدات ناقص عنوان انگلیسی مقاله Statistical inference for Mt/G/Infinity queueing systems under incomplete observations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی رگرسیون عمومی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی رگرسیون عمومی بازگشتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی رگرسیون عمومی بازگشتی (R-GRNN) اوراکل برای مشکلات طبقه بندی عنوان انگلیسی مقاله A Recursive General Regression Neural Network (R-GRNN) Oracle for classification problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های درخواست تکرار خودکار ترکیبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های درخواست تکرار خودکار ترکیبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد و مقایسه پروتکل های درخواست تکرار خودکار ترکیبی (HARQ) بر اساس احتمال خاموشی در شبکه های ارتباطی بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Performance Analysis and Comparison of HARQ Protocols Based on Outage Probability in Wireless Communication Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمودار کنترل نوع میانگین متحرک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمودار کنترل نوع میانگین متحرک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نمودار کنترل نوع میانگین متحرک وزنی نمایی تطبیقی برای نظارت بر میانگین فرآیند عنوان انگلیسی مقاله An adaptive exponentially weighted moving average-type control chart to monitor the process mean انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک: یک مدل رابط دو متغیره برای داده های سانسور شده وابسته عنوان انگلیسی مقاله A new approach to measure systemic risk: A bivariate copula model for dependent censored data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مارکوف پنهان برای اندازه گیری کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مارکوف پنهان برای اندازه گیری کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از یک مدل مارکوف پنهان برای اندازه گیری کیفیت سود عنوان انگلیسی مقاله Using a Hidden Markov Model to Measure Earnings Quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیری در آمارهای کلان داده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیری در آمارهای کلان داده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Journeys in big data statistics ترجمه عنوان مقاله سیری در آمارهای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار، مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب انتخاب کانال مبتنی بر مدل مخفی مارکوف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب انتخاب کانال مبتنی بر مدل مخفی مارکوف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب انتخاب کانال مبتنی بر مدل مخفی مارکوف برای شبکه های رادیویی شناختی عنوان انگلیسی مقاله Hidden Markov Model based channel selection framework for cognitive radio network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI آمار به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته آمار را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده آمار
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی و آمار
مقالات ترجمه شده رایگان آمار
درخواست مقاله انگلیسی جدید در تلگرام
لیست مقالات انگلیسی آمار :