مقالات Q1 آمار به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش داده کاوی جدید برای سری های زمانی در تحلیل بصری اقتصاد منطقه ای تیمی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش داده کاوی جدید برای سری های زمانی در تحلیل بصری اقتصاد منطقه ای تیمی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش داده کاوی جدید برای سری های زمانی در تجزیه و تحلیل بصری اقتصاد منطقه ای عنوان انگلیسی مقاله A new data mining method for time series in visual analysis of regional economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط آماری برای سیستم های صف بندی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط آماری برای سیستم های صف بندی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استنباط آماری برای سیستم های صف بندی Mt / G / Infinity تحت مشاهدات ناقص عنوان انگلیسی مقاله Statistical inference for Mt/G/Infinity queueing systems under incomplete observations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمودار کنترل نوع میانگین متحرک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمودار کنترل نوع میانگین متحرک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نمودار کنترل نوع میانگین متحرک وزنی نمایی تطبیقی برای نظارت بر میانگین فرآیند عنوان انگلیسی مقاله An adaptive exponentially weighted moving average-type control chart to monitor the process mean انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک: یک مدل رابط دو متغیره برای داده های سانسور شده وابسته عنوان انگلیسی مقاله A new approach to measure systemic risk: A bivariate copula model for dependent censored data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]