دانلود رایگان مقاله ISI بازارهای نوظهور به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تکامل دیجیتالی شرکت های کوچک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تکامل دیجیتالی شرکت های کوچک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تکامل دیجیتالی شرکت های خرد و کوچک: تمرکزی بر بازار نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Business and human rights in Industry 4.0: A blueprint for collaborative human rights due diligence in the Factories of the Future انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک شاخص حاکمیت شرکتی (JCGI) برای یک بازار نوظهور – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد یک شاخص حاکمیت شرکتی (JCGI) برای یک بازار نوظهور – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ایجاد یک شاخص حاکمیت شرکتی (JCGI) برای یک بازار نوظهور: مورد مطالعه از کشور اردن عنوان انگلیسی مقاله Building a corporate governance index (JCGI) for an emerging market: case of Jordan انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی: اهمیت سرریزهای عدم اطمینان ایالات متحده، بحران های مالی و بهداشتی عنوان انگلیسی مقاله Emerging stock market volatility and economic fundamentals: the importance of US uncertainty spillovers, financial and health crises نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات اقتصاد بازارهای نوظهور – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات اقتصاد بازارهای نوظهور – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش اقتصاد بازارهای نوظهور: مدیریت منحنی بازده در دنیای مالی جهانی شده عنوان انگلیسی مقاله Emerging Market Economies’ Challenge: Managing the Yield Curve in a Financially Globalized World انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازارهای نوظهور و جهت گیری کارآفرینی و کارکرد سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازارهای نوظهور و جهت گیری کارآفرینی و کارکرد سرمایه گذاری – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موضع گیری کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید در بازارهای نوظهور: نقش واسطه ای تشخیص فرصت عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurial orientation and new venture performance in emerging markets: the mediating role of opportunity recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش سرریزهای بانکی در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش سرریزهای بانکی در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفسیری در مورد سرریزهای بخش بانکی در بازارهای نوظهور: تحلیل الگوی کووید-۱۹ در مقابل GFC عنوان انگلیسی مقاله A commentary on emerging markets banking sector spillovers: Covid-19 vs GFC pattern analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مهم کارکرد و جریان بازار نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مهم کارکرد و جریان بازار نوظهور – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده بنیادین بازده و جریان بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Institutional determinants of emerging market returns and flows انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات یا بی ثباتی کشور و ساختار سبد سهام محلی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات یا بی ثباتی کشور و ساختار سبد سهام محلی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پایداری یا ناپایداری کشور و ساختار سبد سهام محلی بازار نوظهور شرکت های چند ملیتی عنوان انگلیسی مقاله Home country (in)stability and the locational portfolio construction of emerging market multinational enterprises انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاشهای نوآوری سازمانی در دسته بندی بازارهای نوظهور متعدد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاشهای نوآوری سازمانی در دسته بندی بازارهای نوظهور متعدد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاشهای نوآوری سازمانی در دسته بندی بازارهای نوظهور متعدد: بررسی تداخل فرصت، ابهام و زمینه های شناختی اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Organizational innovation efforts in multiple emerging market categories: Exploring the interplay of opportunity, ambiguity, and socio-cognitive contexts انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی محرکهای فروش برند لوکس در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی محرکهای فروش برند لوکس در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی محرکهای فروش برند لوکس در بازارهای نوظهور: یک مطالعه اکتشافی عنوان انگلیسی مقاله Identifying the drivers of luxury brand sales in emerging markets: An exploratory study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نامتقارن شوکهای پولی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نامتقارن شوکهای پولی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات نامتقارن شوکهای پولی غیرمنتظره بر قیمت سهام: شواهدی از بازار در حال ظهور عنوان انگلیسی مقاله Asymmetric effects of unanticipated monetary shocks on stock prices: Emerging market evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل اقتصادی و ادغام بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل اقتصادی و ادغام بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل اقتصادی و ادغام بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Economic engagement and within emerging markets integration انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بخش بانکداری عنوان انگلیسی مقاله Effects of internal marketing on job satisfaction in the banking sector انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازارهای نوظهور (Emerging Market) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف بازارهای نوظهور: بازار در حال ظهور، یک بازار ملی که در فرایند پیشرفته‌تر شدن، قرار دارد و دارای نقد شوندگی در بدهی‌های محلی و بازار سهام است، از طرفی با برخی تغییرات در سیستم مقرراتی و بازارها، روبروست. بازارهای در حال ظهور (یا نوظهور) با سطح بازارهای کارا، فاصله زیادی دارند و فاقد مقررات و استاندارهای سخت حسابداری و بازارهای اوراق بهادار می‌باشند، که در کشورهای توسعه‌یافته (نظیر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن) مرسوم است. اما این کشورها، دارای زیرساخت‌های فیزیکی لازم، نظیر سیستم بانکی، بورس اوراق بهادار و پول واحد می‌باشند.
رشته های مرتبط: مدیریت و اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازارهای نوظهور اینجا کلیک نمایید.