دانلود رایگان مقاله ISI سیاست تقسیم سود یا سیاست سود سهام به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI سیاست تقسیم سود (Dividend Policy) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف سیاست تقسیم سود: سود سهام، پرداختی است که از سوی یک شرکت به سهام‌داران آن داده می‌شود و گاهی با عنوان سود قابل پرداخت نیز بیان می‌گردد. هنگامی‌که یک شرکت از سودی بهره‌مند می‌گردد، می‌تواند آن را در مجدد سرمایه‌گذاری کند که به آن افزایش سرمایه گفته می‌شود یا آن را طبق اساسنامه میان دارندگان هر سهم توزیع نماید.سیاست سود سهام به سیاست های مالی مربوط به پرداخت سود سهام در حال حاضر یا پرداخت سود سهام در مرحله بعد گفته می شود.
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده سیاست تقسیم سود اینجا کلیک نمایید.