دانلود رایگان مقاله ISI سیاست پولی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوسانات بازار سهام در حال ظهور و مبانی اقتصادی: اهمیت سرریزهای عدم اطمینان ایالات متحده، بحران های مالی و بهداشتی عنوان انگلیسی مقاله Emerging stock market volatility and economic fundamentals: the importance of US uncertainty spillovers, financial and health crises نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نوسانات بازار سهام با تعداد زیادی پیش بینی کننده – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نوسانات بازار سهام با تعداد زیادی پیش بینی کننده – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی نوسانات بازار سهام با تعداد زیادی پیش بینی کننده: شواهد جدید از مدل MS-MIDAS-LASSO عنوان انگلیسی مقاله Forecasting stock market volatility with a large number of predictors: New evidence from the MS-MIDAS-LASSO model نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک اعتباری و انتقال شوک نرخ بهره – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک اعتباری و انتقال شوک نرخ بهره – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک اعتباری و انتقال شوک های نرخ بهره عنوان انگلیسی مقاله Credit risk and the transmission of interest rate shocks نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نوسانات بازار سهام پاکستان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نوسانات بازار سهام پاکستان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی نوسانات بازار سهام پاکستان: شواهدی از متغیرهای اقتصادی و شاخص عدم قطعیت عنوان انگلیسی مقاله Forecasting Pakistan stock market volatility: Evidence from economic variables and the uncertainty index نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ارزیابی هوشمند ریسک اعتباری بر اساس یادگیری ماشینی – IEEE 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ارزیابی هوشمند ریسک اعتباری بر اساس یادگیری ماشینی – IEEE 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ارزیابی هوشمند ریسک اعتباری بر اساس یادگیری ماشینی عنوان انگلیسی مقاله Credit Risk Intelligent Assessment Model Based on Machine Learning نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ریسک اعتباری بر افزایش وجه نقد در زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ریسک اعتباری بر افزایش وجه نقد در زنجیره تامین – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ریسک اعتباری بر افزایش وجه نقد در زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله The impact of credit risk on cash-bullwhip in supply chain نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید سیاست های پولی، مقایسه اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید سیاست های پولی، مقایسه اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشدید سیاست های پولی ، مقایسه اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری کم: مدارکی از چین عنوان انگلیسی مقاله Monetary policy tightening, accounting information comparability, and underinvestment: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم طولانی مدت خانوارها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم طولانی مدت خانوارها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم طولانی مدت خانوارها در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Assessing the (de-)anchoring of households’ long-term inflation expectations in the US انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هدف گذاری تورم به عنوان یک ضد ضربه عنوان انگلیسی مقاله Inflation targeting as a shock absorber انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرف سهام و سیاست پولی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرف سهام و سیاست پولی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صرف سهام و سیاست پولی در مدلی با مشارکت محدود بازار دارایی عنوان انگلیسی مقاله Equity premium and monetary policy in a model with limited asset market participation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست پولی در دوره پس از بحران – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست پولی در دوره پس از بحران – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا ارتباطات بانک مرکزی سیاست های پولی آینده را در دوره پس از بحران نشان می دهد؟ مورد بانک مرکزی اروپا عنوان انگلیسی مقاله Does central bank communication signal future monetary policy in a (post)-crisis era? The case of the ECB انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نامتقارن شوکهای پولی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نامتقارن شوکهای پولی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات نامتقارن شوکهای پولی غیرمنتظره بر قیمت سهام: شواهدی از بازار در حال ظهور عنوان انگلیسی مقاله Asymmetric effects of unanticipated monetary shocks on stock prices: Emerging market evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم در مواجهه با شوک های نفتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم در مواجهه با شوک های نفتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحکیم انتظارات تورم در مواجهه با شوک های نفتی و در مجاورت ZLB (حد پایین صفر): داستانی از دو هدف عنوان انگلیسی مقاله Anchoring inflation expectations in the face of oil shocks & in the proximity of ZLB: A tale of two targeters انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقاله ISI سیاست پولی (Monetary Policy) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

تعریف سیاست پولی: سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور – یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت – و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد. در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظاممند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند. سیاست‌های پولی با در نظرداشتن نوسانات اقتصادی دو نوع می باشند که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده سیاست پولی اینجا کلیک نمایید.