دانلود رایگان مقاله ISI قیمت گذاری به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI قیمت گذاری (Pricing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
قیمت گذاری: به فرایند اعمال قیمت به سفارشات خرید و فروش خواه بصورت دستی یا خودکار، قیمت‌گذاری گفته می‌شود. ارائه محصولات بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گام‌های صحیح در انتخاب استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا، جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار می‌باشد.
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی و مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده قیمت گذاری اینجا کلیک نمایید.