مقالات Q1 اقتصاد به زبان انگلیسی - صفحه 17 از 20 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر اصلاح قیمت آب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تأثیر اصلاح قیمت آب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تأثیر اصلاح قیمت آب بر تمایل کشاورزان به پرداخت آب کشاورزی در شمال غربی چین عنوان انگلیسی مقاله Assessing the impact of water price reform on farmers’ willingness to pay for agricultural water in northwest China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل سرمایه گذاری جمعی سهام – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل سرمایه گذاری جمعی سهام – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکامل سرمایه گذاری جمعی سهام: دیدگاه هایی از سرمایه گذاری مشترک مالکین و جمعیت عنوان انگلیسی مقاله The evolution of equity crowdfunding: Insights from co-investments of angels and the crowd انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ روابط در بحران های سازمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولویت بندی روابط: مدل سرمایه گذاری و استراتژی های حفظ روابط در بحران های سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Prioritizing relationships: The investment model and relationship maintenance strategies in organizational crises انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در نظر گرفتن موضوع یا ریسک برای شکست عنوان انگلیسی مقاله Mind the tail, or risk to fail انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه های سرمایه گذاری جمعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه های سرمایه گذاری جمعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انگیزه های سرمایه گذاری جمعی: تمرکزی بر دیدگاه های اهدا کنندگان عنوان انگلیسی مقاله Crowdfunding motivations: A focus on donors’ perspectives انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های بهینه پولشویی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های بهینه پولشویی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک پایه اقتصاد خرد برای سیاست های بهینه پولشویی عنوان انگلیسی مقاله A microeconomic foundation for optimal money laundering policies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب های سرمایه گذاران بین پول نقد و حق رای: شواهدی از سرمایه گذاری جمعی سهام دو گروهی عنوان انگلیسی مقاله Investors’ choices between cash and voting rights: Evidence from dual-class equity crowdfunding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم های مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم های مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پلتفرم های مبتنی بر بلاک چین: زیرساختهای غیر متمرکز و شرایط مرزی آن عنوان انگلیسی مقاله Blockchain-based platforms: Decentralized infrastructures and its boundary conditions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر تعدیل کننده استراتژی خرید خریدار بر رابطه بین سرمایه گذاری خاص معامله تامین کننده و عملکرد شرکت تامین کننده عنوان انگلیسی مقاله The moderating effect of buyer purchasing strategy on the relationship between supplier transaction-specific investment and supplier firm performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت های مالی ورزشی بحث برانگیز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت های مالی ورزشی بحث برانگیز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمایت های مالی ورزشی بحث برانگیز: تاثیرات تناسب اخلاقی حامی و ارتباط تیم خودی بر تیم های حمایت شده و درک مزایای خارجی عنوان انگلیسی مقاله Controversial sports sponsorships: Effects of sponsor moral appropriateness and self-team connection on sponsored teams and external benefit perceptions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سبز تحت محدودیت سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Green Supply Chain Management under Capital Constraint انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا واقعا تصمیمات سرمایه گذاری کار ماهیتا کوتاه مدت هستند؟ عنوان انگلیسی مقاله Are working capital decisions truly short-term in nature? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات اقتصاد کلان کار پروژه در سطح شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات اقتصاد کلان کار پروژه در سطح شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی یک پروژه سازی عاقلانه تر: اثرات اقتصاد کلان کار پروژه در سطح شرکت عنوان انگلیسی مقاله Toward a wiser projectification: Macroeconomic effects of firm-level project work انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات Q1 اقتصاد به زبان انگلیسی از مجلات ISI