دانلود رایگان مقاله ISI الکترونیک به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت در یک سیستم مبدل AC-DC تک فاز عنوان انگلیسی مقاله Intrinsic Power Management Strategy based improvement of power stability in a single-phase AC–DC converter system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع عنوان انگلیسی مقاله Analysis of COVID-19 Effect on Residential Loads and Distribution Transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن با دیودهای سوئیچ شونده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن با دیودهای سوئیچ شونده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن تغییر یافته با دیودهای سوئیچ شونده با استفاده از پیاده سازی پردازنده FPGA عنوان انگلیسی مقاله A modified asymmetric cascaded multilevel DC–AC converter with switched diodes using FPGA processor implementation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری واقعی درجات خطای تغییر شکل سیم پیچ ترانسفورماتور توسط FRA – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری واقعی درجات خطای تغییر شکل سیم پیچ ترانسفورماتور توسط FRA – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل و اندازه گیری واقعی درجات خطای تغییر شکل سیم پیچ ترانسفورماتور توسط FRA با استفاده از شاخص های ریاضی عنوان انگلیسی مقاله The actual measurement and analysis of transformer winding deformation fault degrees by FRA using mathematical indicators انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده: پوشش دادن یک مطالعه جامع از مرحله برنامه ریزی تا مرحله بهره برداری عنوان انگلیسی مقاله Optimal placement, sizing and power factor of distributed generation: A comprehensive study spanning from the planning stage to the operation stage انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطای موتور القایی بر اساس تقسیم بندی تصویر حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطای موتور القایی بر اساس تقسیم بندی تصویر حرارتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خطای موتور القایی سه فازی بر اساس تقسیم بندی تصویر حرارتی عنوان انگلیسی مقاله Three-phase induction motor fault detection based on thermal image segmentation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین و استراتژی های کاهش با استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Impact of rapid PV fluctuations on power quality in the low-voltage grid and mitigation strategies using electric vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل جریان احتمالی بار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل جریان احتمالی بار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تحلیلی مبتنی بر سناریو برای تجزیه و تحلیل جریان احتمالی بار عنوان انگلیسی مقاله A scenario-based analytical method for probabilistic load flow analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترانسفورماتور HVDC الکترومغناطیسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترانسفورماتور HVDC الکترومغناطیسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل وابسته به فرکانس مبتنی بر اندازه گیری ترانسفورماتور HVDC برای مطالعات جریان الکترومغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله Measurement-based frequency-dependent model of a HVDC transformer for electromagnetic transient studies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه حسگر بی سیم خود را با برد کوتاه بدون باتری (SS-WSN) با استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG پشتیبانی میکند عنوان انگلیسی مقاله Battery-free short-range self-powered wireless sensor network (SS-WSN) using TENG based direct sensory transmission (TDST) mechanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه های جزئی شارژ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه های جزئی شارژ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخلیه های جزئی شارژ فعال شده توسط تکانه ها و ولتاژهای اضافه در مدل کابل ولتاژ بالا عنوان انگلیسی مقاله Partial discharges activated by impulses and superimposed voltages in a high voltage cable model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطا نرم مدارهای خطی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خطا نرم مدارهای خطی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خطا نرم مدارهای خطی با توجه ویژه به مدارهای حاوی حاملان جریان عنوان انگلیسی مقاله Soft fault diagnosis of linear circuits with the special attention paid to the circuits containing current conveyors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باتری های خود تنظیم مجدد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باتری های خود تنظیم مجدد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله باتری های خود تنظیم مجدد با ولتاژ ثابت در طول چرخه کامل و بدون مبدل DC-DC عنوان انگلیسی مقاله Self-reconfiguration batteries with stable voltage during the full cycle without the DC-DC converter انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته الکترونیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر