دانلود رایگان مقاله ISI انتقال و توزیع به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 11 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل پیشرفته برای مبدل AC/DC سه فاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل پیشرفته برای مبدل AC/DC سه فاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی کنترل پیشرفته برای مبدل AC/DC سه فاز دو جهته عنوان انگلیسی مقاله Advanced control strategy for bidirectional three phase AC/DC converter انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل الکترومغناطیسی تحلیلی ترانسفورماتور Sen – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل الکترومغناطیسی تحلیلی ترانسفورماتور Sen – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل الکترومغناطیسی تحلیلی ترانسفورماتور “Sen” با کوپلاژ چند سیم پیچی عنوان انگلیسی مقاله An analytical electromagnetic model of “Sen” transformer with multi-winding coupling انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله مبتنی بر پیش بینی در مزارع بادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی رله مبتنی بر پیش بینی در مزارع بادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگی رله مبتنی بر پیش بینی در مزارع بادی عنوان انگلیسی مقاله Forecast-based overcurrent relay coordination in wind farms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت در یک سیستم مبدل AC-DC تک فاز عنوان انگلیسی مقاله Intrinsic Power Management Strategy based improvement of power stability in a single-phase AC–DC converter system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل اثر COVID-19 بر بارهای مسکونی و ترانسفورماتورهای توزیع عنوان انگلیسی مقاله Analysis of COVID-19 Effect on Residential Loads and Distribution Transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن با دیودهای سوئیچ شونده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن با دیودهای سوئیچ شونده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن تغییر یافته با دیودهای سوئیچ شونده با استفاده از پیاده سازی پردازنده FPGA عنوان انگلیسی مقاله A modified asymmetric cascaded multilevel DC–AC converter with switched diodes using FPGA processor implementation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل احتمالی سوئیچینگ گذرا به دلیل عملکرد مدارشکن خلاء – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل احتمالی سوئیچینگ گذرا به دلیل عملکرد مدارشکن خلاء – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل احتمالی سوئیچینگ گذرا به دلیل عملکرد مدارشکن خلاء روی ترانسفورماتورهای افزایشی توربین بادی عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic analysis of switching transients due to vacuum circuit breaker operation on wind turbine step-up transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای تجربی توپولوژی های مبدل DC-DC – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای تجربی توپولوژی های مبدل DC-DC – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای تجربی توپولوژی های مبدل DC-DC برای تغذیه نانو گرید DC با استفاده از SEIG بادی عنوان انگلیسی مقاله Simulation and experimental comparative analysis of the DC-DC converter topologies for wind driven SEIG fed DC nanogrid انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده: پوشش دادن یک مطالعه جامع از مرحله برنامه ریزی تا مرحله بهره برداری عنوان انگلیسی مقاله Optimal placement, sizing and power factor of distributed generation: A comprehensive study spanning from the planning stage to the operation stage انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مقید اقتصادی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC: یک برنامه سیستم آسانسور چند منبعی عنوان انگلیسی مقاله Economic constrained optimization for power balancing in a DC microgrid: A multi-source elevator system application انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت بهینه انرژی چند میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت بهینه انرژی چند میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم مدیریت بهینه انرژی چند میکروگریدی جدید مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر جداشده با توجه به عدم قطعیت و پاسخ تقاضا عنوان انگلیسی مقاله A new isolated renewable based multi microgrid optimal energy management system considering uncertainty and demand response انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین و استراتژی های کاهش با استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Impact of rapid PV fluctuations on power quality in the low-voltage grid and mitigation strategies using electric vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق در مورد مسیر سیاست تولید توزیع شده برق فتوولتائیک در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق در مورد مسیر سیاست تولید توزیع شده برق فتوولتائیک در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد مسیر سیاست تولید توزیع شده برق فتوولتائیک در چین عنوان انگلیسی مقاله Research on the policy route of China’s distributed photovoltaic power generation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته انتقال و توزیع به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر