دانلود رایگان مقاله ISI انتقال و توزیع به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 11 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوولتائیک های پیشرفته آینده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوولتائیک های پیشرفته آینده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد مدل سازی مبتنی بر کد قوی برای فتوولتائیک های پیشرفته آینده عنوان انگلیسی مقاله Robust code-based modeling approach for advanced photovoltaics of the future انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش بدون سرور برای دیسپاچ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش بدون سرور برای دیسپاچ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رایانش بدون سرور برای دیسپاچ تولید اضطراری شبکه برق مبتنی بر ابر عنوان انگلیسی مقاله Serverless computing for cloud-based power grid emergency generation dispatch انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمک ذخیره ساری حجمی از الکتریسیته به باد و خورشید در جایگزینی تولید برق غیر قابل توزیع عنوان انگلیسی مقاله Does bulk electricity storage assist wind and solar in replacing dispatchable power production? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی از طریق پیش بینی بار و استراتژی های مختلف عملیاتی برای برق رسانی روستایی عنوان انگلیسی مقاله Optimum design of hybrid renewable energy system through load forecasting and different operating strategies for rural electrification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده مبتنی بر ADMM برای به حداقل رساندن تلفات مزارع بادی مبتنی بر DFIG عنوان انگلیسی مقاله ADMM-based distributed optimal reactive power control for loss minimization of DFIG-based wind farms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی کوتاه مدت بهینه تولید پراکنده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی کوتاه مدت بهینه تولید پراکنده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی کوتاه مدت بهینه چند منظوره تولید پراکنده تجدید پذیر و بانک های خازنی در سیستم توان با توجه به عدم قطعیت های مختلف از جمله وسایل نقلیه الکتریکی پلاگین عنوان انگلیسی مقاله Multi-objective optimal short-term planning of renewable distributed generations and capacitor banks in power system considering […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید فتوولتائیک خورشیدی: مزایا و چالش های عملکردی در شبکه های توزیع عنوان انگلیسی مقاله Solar photovoltaic generation: Benefits and operation challenges in distribution networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم توزیع سه فازی برای بهبود کیفیت توان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم توزیع سه فازی برای بهبود کیفیت توان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص و برآورد فیلترهای منفعل تکی تنظیم شده در سیستم های توزیع سه فازی برای بهبود کیفیت توان عنوان انگلیسی مقاله Allocation and sizing of single tuned passive filters in three-phase distribution systems for power quality improvement انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه حسگر بی سیم خود را با برد کوتاه بدون باتری (SS-WSN) با استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG پشتیبانی میکند عنوان انگلیسی مقاله Battery-free short-range self-powered wireless sensor network (SS-WSN) using TENG based direct sensory transmission (TDST) mechanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار بر اساس خوشه بندی انتشار میل بهینه شده عنوان انگلیسی مقاله A novel fault diagnosis method for circuit breakers based on optimized affinity propagation clustering انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل مدارهای نوسانی در سیستم توربین بادی تحت حدود کنترل تحمیلی توسط صنعت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل مدارهای نوسانی در سیستم توربین بادی تحت حدود کنترل تحمیلی توسط صنعت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی مشکل مدارهای نوسانی و جذب کننده در سیستم توربین های بادی تحت حدود کنترل تحمیل شده توسط صنعت عنوان انگلیسی مقاله Investigating the problem of oscillatory orbits and attractors in wind turbines system under control limits imposed by industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک روی شبکه ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک روی شبکه ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک بر روی شبکه های توان الکتریکی و ایجاد یک روش تنظیم ولتاژ که حساسیت مقاومت به فیدر را در نظر می گیرد عنوان انگلیسی مقاله Examination of the effect of the reactive power control of photovoltaic systems on electric power grids […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل و مشاهده منطقه قابل گسیل برای شبکه توزیع انعطاف پذیر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل و مشاهده منطقه قابل گسیل برای شبکه توزیع انعطاف پذیر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل و مشاهده منطقه قابل گسیل برای شبکه توزیع انعطاف پذیر عنوان انگلیسی مقاله Model and observation of dispatchable region for flexible distribution network انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته انتقال و توزیع به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر