دانلود رایگان مقاله ISI باتری یا باطری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختصاص فضای ذخیره سازی در شبکه های توزیع فعال با منظور کردن چرخه حیات – IEEE 2023

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختصاص فضای ذخیره سازی در شبکه های توزیع فعال با منظور کردن چرخه حیات – IEEE 2023

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص فضای ذخیره سازی در شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چرخه حیات و عدم قطعیت عنوان انگلیسی مقاله Storage Allocation in Active Distribution Networks Considering Life Cycle and Uncertainty نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری از WASPAS فازی برای گزینش جایگاه ریکاوری باتری‌ لیتیوم یونی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری از WASPAS فازی برای گزینش جایگاه ریکاوری باتری‌ لیتیوم یونی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب مرکز بازیابی برای باتری‌های لیتیوم یونی خودرو با استفاده از رویکرد WASPAS فازی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Recovery center selection for end-of-life automotive lithium-ion batteries using an integrated fuzzy WASPAS approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر اثرات زیست محیطی باتری های اتومبیل ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی چرخه عمر اثرات زیست محیطی باتری های اتومبیل ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه عمر اثرات زیست محیطی باتری های مورد استفاده در اتومبیل های سواری برقی خالص عنوان انگلیسی مقاله Life-cycle assessment of the environmental impact of the batteries used in pure electric passenger cars انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون در وسایل نقلیه الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Risk management over the life cycle of lithium-ion batteries in electric vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان مرکز جمع آوری باتری های خودروهای الکتریکی فرسوده – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان مرکز جمع آوری باتری های خودروهای الکتریکی فرسوده – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکان مرکز جمع آوری باتری های خودروهای الکتریکی فرسوده با استفاده از پیش بینی اندازه ناوگان: تجزیه و تحلیل سناریو برای آلمان عنوان انگلیسی مقاله Recollection center location for end-of-life electric vehicle batteries using fleet size forecast: Scenario analysis for Germany انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح شارژ با جریان کنترل شده برای باتری ماشین های الکتریکی خارج از برد با آرایه PV خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Current Controlled Charging Scheme for off Board Electric vehicle Batteries from Solar PV Array انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باتری های خود تنظیم مجدد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باتری های خود تنظیم مجدد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله باتری های خود تنظیم مجدد با ولتاژ ثابت در طول چرخه کامل و بدون مبدل DC-DC عنوان انگلیسی مقاله Self-reconfiguration batteries with stable voltage during the full cycle without the DC-DC converter انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باتری های قابل شارژ مبتنی بر آنیون بین لایه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باتری های قابل شارژ مبتنی بر آنیون بین لایه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله باتری های قابل شارژ مبتنی بر آنیون بین لایه ای کاتد های گرافیتی عنوان انگلیسی مقاله Rechargeable batteries based on anion intercalation graphite cathodes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وانادات پتاسیم به عنوان ماده کاتدی جدید برای باتری های پتاسیم-یون – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وانادات پتاسیم به عنوان ماده کاتدی جدید برای باتری های پتاسیم-یون – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وانادات پتاسیم به عنوان ماده کاتدی جدید برای باتری های پتاسیم-یون عنوان انگلیسی مقاله Potassium vanadate as a new cathode material for potassium-ion batteries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک مدیریت بهینه انرژی با استفاده از روش محدودیت – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک مدیریت بهینه انرژی با استفاده از روش محدودیت – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکنیک مدیریت بهینه انرژی با استفاده از روش محدودیت E برای میکروگریدهای مبتنی بر باتری مستقل و مرتبط با شبکه عنوان انگلیسی مقاله An Optimal Energy Management Technique Using the E-Constraint Method for Grid-Tied and Stand-Alone Battery-Based Microgrids انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کننده شارژ و تخلیه شارژ فازی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کننده شارژ و تخلیه شارژ فازی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل کننده شارژ و تخلیه شارژ فازی مبتنی بر الگوریتم جستجو بازگشتی برای سیستم ذخیره باتری در کاربردهای ریزشبکه عنوان انگلیسی مقاله Backtracking Search Algorithm Based Fuzzy Charging-Discharging Controller for Battery Storage System in Microgrid Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک کاتد پلی آمید با ثبات و قابلیت سرعت بالاتر برای باتری های لیتیوم-یون – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک کاتد پلی آمید با ثبات و قابلیت سرعت بالاتر برای باتری های لیتیوم-یون – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک کاتد پلی آمید با ثبات و قابلیت سرعت بالاتر برای باتری های لیتیوم-یون عنوان انگلیسی مقاله A polyimide cathode with superior stability and rate capability for lithium-ion batteries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه شارژ باتری یون لیتیوم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه شارژ باتری یون لیتیوم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین نحوه شارژ باتری یون لیتیوم با استفاده از یک مدل شبکه عصبی بهبود یافته و فیلتر کالمن توسعه یافته عنوان انگلیسی مقاله State-of-charge estimation of lithium-ion battery using an improved neural network model and extended Kalman filter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان مقاله ISI باتری یا باطری (Battery) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف باتری: باتری وسیله ای متشکل از یک یا چند سلول الکتروشیمیایی با اتصالات خارجی است که برای تامین انرژی دستگاه‌های الکتریکی مانند چراغ‌قوه، تلفن‌های همراه و خودروهای برقی استفاده می‌شود. تاریخچه‌ی کشف باتری به دوره‌ی اشکانیان در تیسفون (حوالی بغداد امروزی) می‌رسد.
رشته های مرتبط: مهندسی برق
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات باتری یا باطری در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.