دانلود رایگان مقاله ISI تغییرات آب و هوایی اقلیمی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی و زمانی خشکسالی آسیای میانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی و زمانی خشکسالی آسیای میانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Spatial and temporal characteristics of droughts in Central Asia during 1966–۲۰۱۵ ترجمه عنوان مقاله ویژگی های فضایی و زمانی خشکسالی در آسیای میانه در طول سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خشکسالی بر حمل و نقل فلوئم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خشکسالی بر حمل و نقل فلوئم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Drought impacts on phloem transport ترجمه عنوان مقاله تاثیر خشکسالی بر روی حمل و نقل فلوئم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط جغرافیا گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ویژگی های خشکسالی بر اساس شاخص غیر خطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ویژگی های خشکسالی بر اساس شاخص غیر خطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comprehensive drought characteristics analysis based on a nonlinear multivariate drought index ترجمه عنوان مقاله آنالیز ویژگی های جامع خشکسالی بر اساس یک شاخص غیر خطی چند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای فصلی فصل بارانی تابستان در فیلیپین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای فصلی فصل بارانی تابستان در فیلیپین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seasonal march patterns of the summer rainy season in the Philippines and their long-term variability since the late twentieth century ترجمه عنوان مقاله الگو های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم اطمینان در تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم اطمینان در تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Uncertainty in climate change impacts on water resources ترجمه عنوان مقاله عدم اطمینان در تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معدن و تغییرات آب و هوایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معدن و تغییرات آب و هوایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mining and climate change: A review and framework for analysis ترجمه عنوان مقاله معدن و تغییرات آب و هوایی: بررسی و چارچوبی برای تجزیه و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی تحقیقات تغییرات اقلیمی در دانشگاه ها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی تحقیقات تغییرات اقلیمی در دانشگاه ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی تحقیقات تغییرات اقلیمی در دانشگاه ها: موانع، پتانسیل و اقدامات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر اقلیمی در افغانستان منتج بر باز آزمایی و تجربیات تغییر مقیاس منطقه ای اقلیمی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر اقلیمی در افغانستان منتج بر باز آزمایی و تجربیات تغییر مقیاس منطقه ای اقلیمی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Climate Change in Afghanistan Deduced from Reanalysis and Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX)—South Asia Simulations ترجمه عنوان مقاله  تغییرات اقلیمی در افغانستان، منتج بر باز آزمایی و تجربیات تغییر مقیاس منطقه ای اقلیمی هماهنگ شده (CORDEX) – مدل سازی آسیای جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته تغییرات آب و هوایی اقلیمی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر