دانلود رایگان مقاله ISI جغرافیا به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 8 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی بلایای طبیعی شهری و کاهش آنها – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهندسی بلایای طبیعی شهری و کاهش آنها – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On civil engineering disasters and their mitigation ترجمه عنوان مقاله مهندسی بلایای طبیعی شهری و کاهش آنها فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم اطمینان در تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم اطمینان در تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Uncertainty in climate change impacts on water resources ترجمه عنوان مقاله عدم اطمینان در تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معدن و تغییرات آب و هوایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معدن و تغییرات آب و هوایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mining and climate change: A review and framework for analysis ترجمه عنوان مقاله معدن و تغییرات آب و هوایی: بررسی و چارچوبی برای تجزیه و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی تحقیقات تغییرات اقلیمی در دانشگاه ها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی تحقیقات تغییرات اقلیمی در دانشگاه ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی تحقیقات تغییرات اقلیمی در دانشگاه ها: موانع، پتانسیل و اقدامات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر شکستگی هیدرولیکی مواد شیمیایی با استفاده از نمایه سازی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر شکستگی هیدرولیکی مواد شیمیایی با استفاده از نمایه سازی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hazard assessment of hydraulic fracturing chemicals using an indexing method ترجمه عنوان مقاله ارزیابی خطر شکستگی هیدرولیکی مواد شیمیایی با استفاده از روش نمایه سازی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی محیط زیست از فاضلاب کارخانه ها و روش های تصفیه برای مبارزه با تهدیدات محیطی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی محیط زیست از فاضلاب کارخانه ها و روش های تصفیه برای مبارزه با تهدیدات محیطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental pollution and health hazards from distillery wastewater and treatment approaches to combat the environmental threats: A review ترجمه عنوان مقاله آلودگی محیط زیست و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات اکوسیستم در ارزیابی استراتژیک مقیاس های برنامه ریزی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات اکوسیستم در ارزیابی استراتژیک مقیاس های برنامه ریزی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integration of ecosystem services in strategic environmental assessment across spatial planning scales ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی خدمات اکوسیستم در ارزیابی استراتژیک مقیاس های برنامه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکومت در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکومت در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Governance in Strategic Environmental Assessment: Lessons from the Portuguese practice ترجمه عنوان مقاله حکومت در ارزیابی زیست محیطی استراتژیک: درس هایی از عملیات پرتغالی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای نگهداری پوشش داده شده با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای نگهداری پوشش داده شده با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pavement Maintenance Applications Using Geographic Information Systems ترجمه عنوان مقاله کاربردهای نگهداری پوشش داده شده با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی اعتبار خارجی در آزمایشات تصادفی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی اعتبار خارجی در آزمایشات تصادفی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Geographic Information Systems to Assess External Validity in Randomized Trials ترجمه عنوان مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی اعتبار خارجی در آزمایشات تصادفی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای تحلیل جغرافیایی و الگوهای جمعیت شناختی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای تحلیل جغرافیایی و الگوهای جمعیت شناختی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Utilizing Geographic Information Systems (GIS) to analyze geographic and demographic patterns related to forensic case recovery locations in Florida ترجمه عنوان مقاله استفاده از سیستم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در اپیدمیولوژی فضایی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در اپیدمیولوژی فضایی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advances in spatial epidemiology and geographic information systems ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در اپیدمیولوژی فضایی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش گیاه به تنش سیل ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش گیاه به تنش سیل ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Plant responses to flooding stress ترجمه عنوان مقاله  واکنش گیاه به تنش سیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط  علوم گیاهی، علوم باغبانی و فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی، فیزیولوژی […]

مقالات انگلیسی رایگان جغرافیا – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته جغرافیا (به انگلیسی Geography) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های جغرافیا با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره جغرافیا از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده جغرافیا (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه جغرافیا به ترتیب سال انتشار: