دانلود رایگان مقالات بیس حسابداری خدمات عمومی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب های نظری ورای محیط، اکوسیستم و سیستم های حسابداری اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب های نظری ورای محیط، اکوسیستم و سیستم های حسابداری اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب های نظری ورای محیط، اکوسیستم و سیستم های حسابداری اقتصادی یکپارچه و طبقه بندی آن ها عنوان انگلیسی مقاله The theoretical frameworks behind integrated environmental, ecosystem, and economic accounting systems and their classifications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تعهدی و سیاست مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تعهدی و سیاست مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا حسابداری تعهدی تصمیمات سیاست مالی را تغییر می دهد؟ – شواهدی از آلمان عنوان انگلیسی مقاله Does accrual accounting alter fiscal policy decisions? – Evidence from Germany انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ویژگیهای فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیر کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری مبتنی بر ابر عنوان انگلیسی مقاله Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing – Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای روش شناختی در وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای روش شناختی در وفاداری – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه زمانی نرخ بهره مهم است؟ دو رویکرد روش شناختی در وفاداری عنوان انگلیسی مقاله When do interest rates matter? Two methodological approaches to loyalty انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداري مديريت محيط زيست و تأثير آن در مدیریت کربن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداري مديريت محيط زيست و تأثير آن در مدیریت کربن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۵٫۳۳۸ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۱۳۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله A framework for social and environmental accounting research انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهرم قرار دادن معاشرت پذیری برای ایجاد اعتماد در سایت های تجارت اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Leveraging sociability for trust building on social commerce sites انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]