دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 23 از 27 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دولتی استراتژیک برای وضعیت مالی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دولتی استراتژیک برای وضعیت مالی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic public management for financial condition: Focus on fund balances of school districts ترجمه عنوان مقاله مدیریت دولتی استراتژیک برای وضعیت مالی: تمرکز بر تعادل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش کامل IFRS در برزیل: کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش کامل IFRS در برزیل: کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Full adoption of IFRSs in Brazil: Earnings quality and the cost of equity capital ترجمه عنوان مقاله پذیرش کامل IFRS در برزیل: کیفیت سود و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل صورت های مالی: اجاره نامه سرمایه گذاری شده – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل صورت های مالی: اجاره نامه سرمایه گذاری شده – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Converting Financial Statements: Operating to Capitalised Leases ترجمه عنوان مقاله تبدیل صورت های مالی: اقدامات مربوط به اجاره نامه های سرمایه گذاری شده فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صورت های مالی تلفیقی – چالش مدیریت بخش دولتی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صورت های مالی تلفیقی – چالش مدیریت بخش دولتی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consolidated financial statements – a new challenge for the public sector administration ترجمه عنوان مقاله صورت های مالی تلفیقی – یک چالش تازه برای مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب حسابداری دارایی نامشهود – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقلاب حسابداری دارایی نامشهود – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolution of intangible asset accounting: Evidence from Australia ترجمه عنوان مقاله انقلاب حسابداری دارایی نامشهود: شواهدی از استرالیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial reporting of intangible assets in Islamic finance ترجمه عنوان مقاله گزارش مالی از دارایی های نامشهود در پول اسلامی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible Investment and Firm Performance ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری غیرمستقیم و عملکرد شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impairment of intangible assets and disclosure by Italian banks ترجمه عنوان مقاله اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible assets on the balance sheet and audit fees ترجمه عنوان مقاله دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم اعطای اعتبار به SMEs – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم اعطای اعتبار به SMEs – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of perceived default risk and accounting information quality on the decision to grant credit to SMEs ترجمه عنوان مقاله تأثیر ریسک پیش فرض درک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد آینده بورس شرکت های چینی تحت گزارش ASBE-IFRS – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد آینده بورس شرکت های چینی تحت گزارش ASBE-IFRS – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings Benchmarks, Earnings Management and Future Stock Performance of Chinese Listed Companies reporting under ASBE-IFRS ترجمه عنوان مقاله معیارهای درآمدها، مدیریت سود و عملکرد آینده بورس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iran ترجمه عنوان مقاله کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی: شواهد تجربی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی و عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود واقعی و عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Real Earnings Management and Information Asymmetry in the Equity Market ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود واقعی و عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام فرمت […]