دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مالی به زبان انگلیسی - صفحه 23 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده اقتصاد کلان در پذیرش IFRS – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده اقتصاد کلان در پذیرش IFRS – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The macroeconomic determinants of the adoption of IFRS for SMEs ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده اقتصاد کلان در پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استانداردهای گزارشگری مالی بر عملکرد صندوق – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استانداردهای گزارشگری مالی بر عملکرد صندوق – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of international financial reporting standards on fund performance ترجمه عنوان مقاله تاثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بر عملکرد صندوق فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحث در زمینه عوامل و عواقب تصویب IFRS اجباری – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحث در زمینه عوامل و عواقب تصویب IFRS اجباری – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of the current debate on the determinants and consequences of mandatory IFRS adoption ترجمه عنوان مقاله مروری بر بحث های کنونی در زمینه عوامل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کار بودن حسابداری در هنگام تصویب IFRS – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کار بودن حسابداری در هنگام تصویب IFRS – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of culture on accounting conservatism during adoption of IFRS in the EU ترجمه عنوان مقاله تأثیر فرهنگ بر محافظه کار بودن حسابداری در هنگام […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل حسابداران به تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل حسابداران به تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله What influences the willingness of Vietnamese accountants to adopt International Financial Reporting Standards (IFRS) by 2025? ترجمه عنوان مقاله تمایل حسابداران ویتنامی به تصویب استانداردهای گزارشگری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee accounting expertise and forward-looking disclosures: A study of the US companies ترجمه عنوان مقاله تجربه و تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده: مطالعه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطرات نقدشوندگی و صندوق سرمایه گذاری در املاک – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطرات نقدشوندگی و صندوق سرمایه گذاری در املاک – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Real Earnings Management, Liquidity Risk and REITs SEO Dynamics ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود واقعی، خطرات نقدشوندگی و صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت سرمایه گذار سازمانی برای اعلامیه های سود – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت سرمایه گذار سازمانی برای اعلامیه های سود – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management and institutional investor trading prior to earnings announcements ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود و تجارت سرمایه گذار سازمانی قبلی برای اعلامیه های سود فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت سود واقعی و تعهدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت سود واقعی و تعهدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examination of real and accrual earnings management: A cross-country analysis of legal origin under IFRS ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت سود واقعی و تعهدی: یک تجزیه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری و مدیریت سود IPO – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری و مدیریت سود IPO – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله VC political connections and IPO earnings management ترجمه عنوان مقاله ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری مخاطره آمیز و مدیریت سود IPO (فروش اولیهٔ سهام) فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا معیار غلبه مدیریت سود را تشخیص می دهد؟ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا معیار غلبه مدیریت سود را تشخیص می دهد؟ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does benchmark-beating detect earnings management? Evidence from accounting irregularities ترجمه عنوان مقاله آیا معیار غلبه مدیریت سود را تشخیص می دهد؟ شواهد ناشی از بی نظمی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری سامانه اطلاعات حسابداری در روابط درون شرکتی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری سامانه اطلاعات حسابداری در روابط درون شرکتی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting information system innovation in interfirm relationships ترجمه عنوان مقاله نوآوری سامانه اطلاعات حسابداری در روابط درون شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استانداردهای گزارشگری مالی بر کیفیت گزارش مالی بانک ها – SSRN 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استانداردهای گزارشگری مالی بر کیفیت گزارش مالی بانک ها – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on the Quality of Financial Statements of Banks in Nigeria ترجمه عنوان مقاله تاثیر استانداردهای بین المللی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر