دانلود رایگان مقاله ISI حسابرس به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنانی که فرآیند حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را رهبری می کنند – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنانی که فرآیند حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را رهبری می کنند – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زنانی که فرآیند حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را رهبری می کنند: یک مطالعه اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Women leading the audit process and audit fees: A European study نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع حسابرسان امضا کننده و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع حسابرسان امضا کننده و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع حسابرسان امضا کننده و کیفیت حسابرسی: شواهدی از بازار سرمایه در چین عنوان انگلیسی مقاله Diversity of signing auditors and audit quality: Evidence from capital market in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شخصیت حسابرس در کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شخصیت حسابرس در کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر شخصیت حسابرس در کیفیت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله The influence of the auditor’s personality in audit quality نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ: تحقیق و رسیدگی عمومی عنوان انگلیسی مقاله Impression management and Big Four auditors: Scrutiny at a public inquiry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی حسابرسان به استانداردهای ریسک حسابرسی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخگویی حسابرسان به استانداردهای ریسک حسابرسی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of Auditors to the Audit Risk Standards: Unique Evidence from […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حسابرس با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حسابرس با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب حسابرس برای برادکو با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله Selecting an auditor for Bradco using indicators of audit quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوع حسابرس خارجی، تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه گذاران – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوع حسابرس خارجی، تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه گذاران – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوع حسابرس خارجی، تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه گذاران عنوان انگلیسی مقاله External auditor type, discretionary accruals and investors’ reactions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسن شهرت شرکت و انتخاب حسابرس – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسن شهرت شرکت و انتخاب حسابرس – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسن شهرت شرکت و انتخاب حسابرس: شواهدی از ۱۰۰۰ شرکت غنی عنوان انگلیسی مقاله Company Reputation and Auditor Choice: Evidence from Fortune 1000 Companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency ترجمه عنوان مقاله تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هوش هیجانی در قضاوت حسابرس – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هوش هیجانی در قضاوت حسابرس – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of emotional intelligence on auditor judgment ترجمه عنوان مقاله تاثیر هوش هیجانی در قضاوت حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير كيفيت حسابرس بر تردید حرفه ای – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير كيفيت حسابرس بر تردید حرفه ای – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثير كيفيت حسابرس بر تردید حرفه ای و ارتباط آن با كيفيت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Auditor Quality to Professional Skepticsm and its Relationship to Audit Quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد حسابرس خارجی بر حسابرس داخلی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد حسابرس خارجی بر حسابرس داخلی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental evidence on external auditor reliance on the internal audit ترجمه عنوان مقاله شواهد تجربی در مورد اعتماد حسابرس خارجی بر حسابرس داخلی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Estimation risk and auditor conservatism ترجمه عنوان مقاله خطر ارزیابی و محافظه کاری حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری، اقتصاد گرایش های […]

دانلود رایگان مقاله ISI حسابرس (Auditor) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: حسابرس
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات حسابرس در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.