دانلود رایگان مقالات فصلی حسابداری - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل بیست و سه – برآورد هزینه مبتنی بر عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Chapter Twenty Three – Activity-Based Costing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی مستمر برنامه های پایگاه داده – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی مستمر برنامه های پایگاه داده – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابرسی مستمر برنامه های پایگاه داده: رویکرد معیاری حسابرسی تعبیه شده عنوان انگلیسی مقاله Continuous Auditing of Database Applications: An Embedded Audit Module Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه و اصول اخلاقی حسابداران مدیریتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرفه و اصول اخلاقی حسابداران مدیریتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حرفه و اصول اخلاقی حسابداران مدیریتی عنوان انگلیسی مقاله Management Accountants’ Professionalism and Ethics انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله Chapter Item مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و کنترل داخلی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و کنترل داخلی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک و کنترل داخلی: مطالعه شیوه حسابداری مدیریت عنوان انگلیسی مقاله Risk Management and Internal Control: A Study of Management Accounting Practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در رابطه بین عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در رابطه بین عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در رابطه بین عملکرد استراتژیک و حسابداری مدیریتی عنوان انگلیسی مقاله On the Interplay between Strategic Performance and Managerial Accounting انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله Chapter Item مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات فصلی حسابداری (Chapter Item) به زبان انگلیسی از مجلات ISI