دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 6 از 33 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد پیش بینی مشکلات مالی در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد پیش بینی مشکلات مالی در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد پیش بینی مشکلات مالی در بازارهای نوظهور: چه چیزی بیشتر اهمیت دارد؟ شواهد تجربی از کشورهای بهار عربی عنوان انگلیسی مقاله On the prediction of financial distress in emerging markets: What matters more? Empirical evidence from Arab spring countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ادراک و چهار حسابرس بزرگ: تحقیق و رسیدگی عمومی عنوان انگلیسی مقاله Impression management and Big Four auditors: Scrutiny at a public inquiry انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه: شواهدی از اقتصاد APTA عنوان انگلیسی مقاله Earnings management and theoretical adjustment in capital structure performance pattern: Evidence from APTA economies انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش کارکنان و مدیریت سود – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش کارکنان و مدیریت سود – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاش کارکنان و مدیریت سود عنوان انگلیسی مقاله Employee effort and earnings management انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  آزادسازی حساب سرمایه و ترکیب بدهی های بانکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزادسازی حساب سرمایه و ترکیب بدهی های بانکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزادسازی حساب سرمایه و ترکیب بدهی های بانکی عنوان انگلیسی مقاله Capital account liberalization and the composition of bank liabilities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تامین مالی سبز در کاهش انتشار دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تامین مالی سبز در کاهش انتشار دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش تامین مالی سبز در کاهش انتشار دی اکسید کربن: یک تحلیل تجربی عنوان انگلیسی مقاله The role of green finance in reducing CO2 emissions: An empirical analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نقد بوم شناختی حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نقد بوم شناختی حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک نقد بوم شناختی حسابداری: اقتصاد چرخشی و کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله An ecological critique of accounting: The circular economy and COVID-19 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های کنسرو ماهی در اسپانیا عنوان انگلیسی مقاله Impact of working capital management on profitability for Spanish fish canning companies انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفع سردرگمی در اطلاعات مدل تأمین مالی شرکت های اقتصادی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفع سردرگمی در اطلاعات مدل تأمین مالی شرکت های اقتصادی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا می توان سردرگمی اطلاعات ناشی از مدل تأمین مالی شرکت های اقتصاد جدید را برطرف کرد؟ عنوان انگلیسی مقاله Can information confusion caused by the financing model of new economy companies be eliminated? انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل در مورد استراتژی بهبود عملکرد تجاری مشاوره مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل در مورد استراتژی بهبود عملکرد تجاری مشاوره مدیریت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل در مورد استراتژی بهبود عملکرد تجاری مشاوره مدیریت: شواهد مربوط به یک شرکت مشاور مدیریت که توسط یک شرکت حسابداری تاسیس شده است عنوان انگلیسی مقاله Analysis on the strategy of improving management consulting business performance: Evidence on a management consulting company established by an accounting […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید سیاست های پولی، مقایسه اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید سیاست های پولی، مقایسه اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشدید سیاست های پولی ، مقایسه اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری کم: مدارکی از چین عنوان انگلیسی مقاله Monetary policy tightening, accounting information comparability, and underinvestment: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفکر انتقادی در آموزش حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفکر انتقادی در آموزش حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفکر انتقادی در آموزش حسابداری: وضعیت و دعوت به عمل عنوان انگلیسی مقاله Critical thinking in accounting education: Status and call to action انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متن پردازی و نظریه پردازی انتقادی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متن پردازی و نظریه پردازی انتقادی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله متن پردازی و نظریه پردازی انتقادی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت: پویایی دوران مبارک متاخر در مصر عنوان انگلیسی مقاله Contextualising and critically theorising corporate social responsibility reporting: Dynamics of the late Mubarak Era in Egypt انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI