دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری - صفحه 9 از 33 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت های رشوه خوار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرار مالیاتی شرکت های رشوه خوار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پویا فرار مالیاتی زیست محیطی شرکت های رشوه خوار در بازار تجاری آلاینده عنوان انگلیسی مقاله Dynamic analysis of bribery firms’ environmental tax evasion in an emissions trading market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حاکمیت شرکتی و شرکت های خانوادگی: شواهدی از یک اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance reform and family firms: Evidence from an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی مستقیم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی مستقیم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ای از گسترش اعتبار آتی: امور مالی ساختار یافته در مقابل تامین مالی بدهی مستقیم عنوان انگلیسی مقاله A comparative analysis of ex ante credit spreads: Structured finance versus straight debt finance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم جریان سرمایه: تأثیر بر نقدینگی و نقش کیفیت گزارشگری مالی عنوان انگلیسی مقاله Regulation of capital flows: Effects on liquidity and the role of financial reporting quality انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت بر تلاش و کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا معروفیت منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیت صاحب کار بر تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does the severity of a client’s negative environmental, social and governance reputation affect audit effort and audit quality? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکایت هایی از حسابرسان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکایت هایی از حسابرسان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حکایت هایی از حسابرسان: مطالبی که ما از حسابرسی آندوسکوپ آموختیم عنوان انگلیسی مقاله Tales from the auditors: What we learned from endoscope auditing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم ارزی دو فرآیند مالیاتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم ارزی دو فرآیند مالیاتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هم ارزی دو فرآیند مالیاتی عنوان انگلیسی مقاله The equivalence of two tax processes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محیط نیروی کار و حق الزحمه های حسابرسی: شواهد بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Workforce environment and audit fees: International evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش اجباری IFRS – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش اجباری IFRS – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا پذیرش اجباری IFRS بر هزینه سرمایه در کشورهای آمریکای لاتین تأثیر گذاشته است؟ عنوان انگلیسی مقاله Did Mandatory IFRS Adoption Affect the Cost of Capital in Latin American Countries? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب متغیر وابسته خود رمگذارها برای انتخاب مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده عنوان انگلیسی مقاله Gated Mixture Variational Autoencoders for Value Added Tax audit case selection انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازار برق سبز و قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازار برق سبز و قابل اعتماد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی مشوق های مالیاتی و یارانه ای به سمت یک بازار برق سبز و قابل اعتماد عنوان انگلیسی مقاله Designing tax and subsidy incentives towards a green and reliable electricity market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر در گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر در گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاخیر در گزارش حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی به دنبال ادغام شرکت حسابرسی: شواهدی از هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله Audit Report Lag, Audit Fees, and Audit Quality Following an Audit Firm Merger: Evidence from Hong Kong انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود، سود اندوخته شده و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود، سود اندوخته شده و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سود، سود انباشه شده و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازده های مقطعی مورد انتظار عنوان انگلیسی مقاله Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI