دانلود رایگان مقاله ISI کیفیت سود به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کیفیت سود و بازده های آتی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کیفیت سود و بازده های آتی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش کیفیت سود و بازده های آتی: یک مدلسازی روشنگر از مدل تصمیم منطقی عنوان انگلیسی مقاله The role of earnings quality and future returns نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت نهادی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت نهادی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالکیت نهادی و کیفیت سود: شواهدی از چین عنوان انگلیسی مقاله Institutional ownership and earnings quality: Evidence from China نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهدی از تحصیل مالی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهدی از تحصیل مالی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا دانش قدرتنمد است؟ شواهدی از تحصیل مالی و کیفیت سود عنوان انگلیسی مقاله Is Knowledge Powerful? Evidence from Financial Education and Earnings Quality انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درآمد: شواهدی از چین عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility and earnings quality: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مارکوف پنهان برای اندازه گیری کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مارکوف پنهان برای اندازه گیری کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از یک مدل مارکوف پنهان برای اندازه گیری کیفیت سود عنوان انگلیسی مقاله Using a Hidden Markov Model to Measure Earnings Quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود: متا آنالیز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود: متا آنالیز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و کیفیت سود – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد عنوان انگلیسی مقاله Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and the heterogeneous relation between earnings and stock returns ترجمه عنوان مقاله کیفیت سود و رابطه ناهمگونی درآمد و بازده سهام فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر الزام اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر الزام اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر الزام اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها: مفاهیم مقرارات بانکی و بحران مالی جهانی عنوان انگلیسی مقاله The influence of accounting enforcement on earnings quality of banks: Implications of bank regulation and the global financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیرعاملان اجرایی زن و کیفیت سود – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیرعاملان اجرایی زن و کیفیت سود – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیرعاملان اجرایی زن و کیفیت سود: شواهد جدید ارائه شده از اصول اخلاقی در مقابل ریسک گریزی معما عنوان انگلیسی مقاله Female CEOs and Core Earnings Quality: New Evidence on the Ethics Versus Risk-Aversion Puzzle انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه CSR و کیفیت سود – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه CSR و کیفیت سود – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are Controlling Shareholders Influencing the Relationship Between CSR and Earnings Quality? Evidence from Chinese Listed Companies ترجمه عنوان مقاله تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، پذیرش شریعت و کیفیت سود – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، پذیرش شریعت و کیفیت سود – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliance, and Earnings Quality ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، پذیرش شریعت و کیفیت سود فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر حفاظت سرمایه گذاران، IFRS و کیفیت درآمد بر هزینه سرمایه – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر حفاظت سرمایه گذاران، IFRS و کیفیت درآمد بر هزینه سرمایه – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The joint effect of investor protection, IFRS and earnings quality on cost of capital: An international study ترجمه عنوان مقاله اثر مشترک حفاظت سرمایه گذاران، […]

دانلود رایگان مقاله ISI کیفیت سود (Earnings Quality یا Profit Quality) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: حسابداری و اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کیفیت سود اینجا کلیک نمایید.