دانلود رایگان مقاله ISI استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRS به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتخاذ داوطلبانه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بر عدم تقارن اطلاعات – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتخاذ داوطلبانه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بر عدم تقارن اطلاعات – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر اتخاذ داوطلبانه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بر عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام: شواهدی از ژاپن عنوان انگلیسی مقاله The effect of voluntary international financial reporting standards adoption on information asymmetry in the stock market: Evidence from Japan نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی حسابداری در عصر IFRS: مورد آفریقا – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی حسابداری در عصر IFRS: مورد آفریقا – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی حسابداری در عصر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی: مورد آفریقا عنوان انگلیسی مقاله Accounting classification in the era of International Financial Reporting Standards: The case of Africa نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجمه، هژمونی و حسابداری: چارچوب تحقیقاتی انتقادی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجمه، هژمونی و حسابداری: چارچوب تحقیقاتی انتقادی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترجمه، هژمونی و حسابداری: چارچوب تحقیقاتی انتقادی با تصویری از زمینه IFRS عنوان انگلیسی مقاله Translation, hegemony and accounting: A critical research framework with an illustration from the IFRS context انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تحقیق و توسعه در صورت درآمد؟ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تحقیق و توسعه در صورت درآمد؟ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسابداری تحقیق و توسعه در صورت سود و زیان؟ شواهدی در مورد سرمایه گذاری غیر اختیاری در مقابل سرمایه گذاری اختیاری تحقیق و توسعه تحت IFRS در آلمان عنوان انگلیسی مقاله Accounting for R&D on the income statement? Evidence on non-discretionary vs. discretionary R&D capitalization under IFRS in Germany […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بین المللی در مورد تاثیر اجرای قانون در کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل بین المللی در مورد تاثیر اجرای قانون در کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل بین المللی در مورد تاثیر اجرای قانون در کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS عنوان انگلیسی مقاله A cross-national analysis on the impact of enforcement on impairments of tangible assets under IFRS انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش اجباری IFRS – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش اجباری IFRS – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا پذیرش اجباری IFRS بر هزینه سرمایه در کشورهای آمریکای لاتین تأثیر گذاشته است؟ عنوان انگلیسی مقاله Did Mandatory IFRS Adoption Affect the Cost of Capital in Latin American Countries? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر IFRS بر شرکت های اسپانیایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر IFRS بر شرکت های اسپانیایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر IFRS بر شرکت های اسپانیایی بدون لیست سهام: تحلیلگران مالی و حجم تجارت عنوان انگلیسی مقاله Impact of IFRS on non-cross-listed Spanish companies: Financial analysts and volume of trade انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم استاندارد حسابداری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم استاندارد حسابداری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرا همزمان اقتصادهای مالی در تنظیم استاندارد حسابداری: مطالعه تبدیل مدل ضرر اعتباری مورد انتظار در IFRS 9 عنوان انگلیسی مقاله The co-performation of financial economics in accounting standard-setting: A study of the translation of the expected credit loss model in IFRS 9 انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داشتن عملکرد بهتر با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط مسئولیت اجتماعی شرکت؛ شواهدی از بازار نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility drive better performance by adopting IFRS? Evidence from emerging market انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا در ایالات متحده آمریکا اصول حسابداری عموما پذیرفته شده یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد؟ درک چگونگی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه بر تجزیه و تحلیل نسبی عنوان انگلیسی مقاله Is it U.S. GAAP or IFRS? Understanding how R&D costs affect ratio analysis انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و کار نهادی در حوزه حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و کار نهادی در حوزه حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و کار نهادی در حوزه حسابداری عنوان انگلیسی مقاله IFRS and institutional work in the accounting domain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی و تخصص حسابداری عنوان انگلیسی مقاله Complexity of financial reporting standards and accounting expertise انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در چین و سرمایه گذاریهای نهادی خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در چین و سرمایه گذاریهای نهادی خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در چین و سرمایه گذاریهای نهادی خارجی عنوان انگلیسی مقاله IFRS adoption in China and foreign institutional investments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

دانلود رایگان مقاله ISI استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (International Financial Reporting Standards) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف IFRS: استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی ، یکسان، با کیفیت بالا، فهم‌پذیر، لازم‌الاجرا برای گزارشگری مالی هستند که از سوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، یعنی، هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) وضع می‌شوند. این هیئت از ۱ آوریل ۲۰۰۱ راه‌اندازی شده است.
رشته های مرتبط: حسابداری
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده IFRS اینجا کلیک نمایید.