دانلود رایگان مقاله ISI مقاومت دارویی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان سیستمیک برای سرطان های ارثی پستان – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان سیستمیک برای سرطان های ارثی پستان – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان سیستمیک برای سرطان های ارثی پستان عنوان انگلیسی مقاله Systemic Therapy for Hereditary Breast Cancers نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش miR-21 به عنوان یک انکوژن واقعی در مقاومت دارویی سرطان پستان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش miR-21 به عنوان یک انکوژن واقعی در مقاومت دارویی سرطان پستان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش miR-21 به عنوان یک انکوژن واقعی در واسطه گری مقاومت دارویی در سرطان پستان عنوان انگلیسی مقاله Role of miR-21 as an authentic oncogene in mediating drug resistance in breast cancer انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر مقاومت دارویی سلولهای سرطان کولون – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر مقاومت دارویی سلولهای سرطان کولون – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله IRE1α با هدف قرار دادن ناقل های ABC غلبه میکند بر مقاومت دارویی سلولهای سرطان کولون عنوان انگلیسی مقاله IRE1α-targeting downregulates ABC transporters and overcomes drug resistance of colon cancer cells انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب کردن داروهای Orthosteric و آلوستریک برای غلبه بر مقاومت دارویی عنوان انگلیسی مقاله Combining Allosteric and Orthosteric Drugs to Overcome Drug Resistance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم مقاومت دارویی برای کاهش سمیت ترکیبات دارویی: گذشته، حال و آینده عنوان انگلیسی مقاله Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش RNA های غیر کد کننده در مقاومت دارویی به سرطان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش RNA های غیر کد کننده در مقاومت دارویی به سرطان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش RNA های غیر کد کننده و سیرتوئین ها در مقاومت دارویی به سرطان عنوان انگلیسی مقاله The role of noncoding RNAs and sirtuins in cancer drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی سرطانهای سر و گردن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی سرطانهای سر و گردن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله RNA های غیر کد کننده در مقاومت دارویی سرطانهای سر و گردن: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Non-coding RNAs in drug resistance of head and neck cancers: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته: یک تقلای بی وقفه برای بقا عنوان انگلیسی مقاله Drug Resistance in Protozoan Parasites: An Incessant Wrestle for Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مبتنی بر همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان عنوان انگلیسی مقاله A Convergence-Based Framework for Cancer Drug Resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان عنوان انگلیسی مقاله Extracellular vesicles and anti-cancer drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز عنوان انگلیسی مقاله Fighting Kinase Drug Resistance with Caspase Activators انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور عنوان انگلیسی مقاله Redundant angiogenic signaling and tumor drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوگانگی ژنتیکی / غیر ژنتیکی مقاومت دارویی در سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوگانگی ژنتیکی / غیر ژنتیکی مقاومت دارویی در سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دوگانگی ژنتیکی / غیر ژنتیکی مقاومت دارویی در سرطان عنوان انگلیسی مقاله The Genetic/Non-genetic Duality of Drug ‘Resistance’ in Cancer انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقاله ISI مقاومت دارویی (Drug Resistance) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف مقاومت دارویی: مقاومت دارویی عبارتست از کاهش اثر یک دارو در درمان یک بیماری یا بهبود پایداری یک سیمپتوم. مقاومت دارویی در مورد انواع گوناگون بیمارگرها (پاتوژن‌ها) شامل باکتری‌ها، انگل‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سلول‌های سرطانی اتفاق می‌افتد. هنگامی که پاتوژن به بیش از یک ترکیب مقاوم گردد، این پدیده «مقاومت چند دارویی» نام می‌گیرد. مقاومت باکتری‌ها به آنتی بیوتیک‌ها یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سلامت انسان عصر مدرن را تهدید می‌کند.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مقاومت دارویی اینجا کلیک نمایید.