دانلود رایگان مقالات پژوهشی داروسازی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری اپوکسی با نانوذرات مغناطیسی CoxFe3-xO4 دستکاری شده سطحی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) عنوان انگلیسی مقاله Curing epoxy with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) surface-functionalized CoxFe3-xO4 magnetic nanoparticles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های جوانان در مورد داروسازهای تهیه کننده داروهای کنترل تولد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های جوانان در مورد داروسازهای تهیه کننده داروهای کنترل تولد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های جوانان در مورد داروسازهای تهیه کننده داروهای کنترل تولد: یافته های یک مطالعه گروهی کانونی عنوان انگلیسی مقاله Youth Perspectives on Pharmacists’ Provision of Birth Control: Findings From a Focus Group Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی حاوی بار گالانجین و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی و فارماکوکینتیک در داخل بدن عنوان انگلیسی مقاله Preparation of Prolonged-Circulating Galangin-Loaded Liposomes and Evaluation of Antitumor Efficacy In Vitro and Pharmacokinetics In Vivo انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیگنالینگ آنژیوژنیک و مقاومت دارویی تومور عنوان انگلیسی مقاله Redundant angiogenic signaling and tumor drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فلز واسطه ذوب شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فلز واسطه ذوب شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهاب تحت تشعشعات خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Transition metal doped TiO2 mediated photocatalytic degradation of anti-inflammatory drug under solar irradiations انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سرورِ وب برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل مبتنی بر داروشناسی شبکه – oup 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سرورِ وب برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل مبتنی بر داروشناسی شبکه – oup 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های بارانداز: یک سرورِ وب برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل مبتنی بر داروشناسی شبکه عنوان انگلیسی مقاله systemsDock: a web server for network pharmacology-based prediction and analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه oup […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروژل نانو کامپوزیت جدید برای پانسمان زخم – RSC 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروژل نانو کامپوزیت جدید برای پانسمان زخم – RSC 2015

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروژل نانو کامپوزیت جدید برای پانسمان زخم و دیگر کاربردهای پزشکی عنوان انگلیسی مقاله Novel nanocomposite hydrogel for wound dressing and other medical applications انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۹ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه RSC نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور – Sciencemag 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور – Sciencemag 2015

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور عنوان انگلیسی مقاله Synthesis of borophenes: Anisotropic, two-dimensional boron polymorphs انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Sciencemag نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میکروکپسوله کردن باکتری: مروری بر فناوری های مختلف و تاثیر آنها بر اثرات پروبیوتیکی عنوان انگلیسی مقاله Microencapsulation of bacteria: A review of different technologies and their impact on the probiotic effects انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانولوله های کربنی در درمان سرطان و دارو رسانی – هینداوی ۲۰۱۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانولوله های کربنی در درمان سرطان و دارو رسانی – هینداوی ۲۰۱۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانولوله های کربنی در درمان سرطان و دارو رسانی عنوان انگلیسی مقاله Carbon Nanotubes in Cancer Therapy and Drug Delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج نقطه ابری و تعیین کدئین با طیف‌سنجی نوری – اسپرینگر ۲۰۱۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج نقطه ابری و تعیین کدئین با طیف‌سنجی نوری – اسپرینگر ۲۰۱۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخراج نقطه ابری و تعیین کدئین با طیف‌سنجی نوری در نمونه های دارویی و بیولوژیکی عنوان انگلیسی مقاله Cloud point extraction and spectrophotometric determination of codeine in pharmaceutical and biological samples انتشار مقاله سال ۲۰۱۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسگرهای نانوذرات مغناطیسی – MDPI 2009

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسگرهای نانوذرات مغناطیسی – MDPI 2009

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حسگرهای نانوذرات مغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله Magnetic Nanoparticle Sensors انتشار  مقاله سال ۲۰۰۹  تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Sensors نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان – Sage 2005

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان – Sage 2005

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان عنوان انگلیسی مقاله Targeted Drug Delivery in Cancer Therapy انتشار مقاله سال ۲۰۰۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی داروسازی (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI