دانلود رایگان مقاله ISI داروسازی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 4 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Remdesivir برای کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی ۲ علت COVID-19: ارزیابی شواهد عنوان انگلیسی مقاله Remdesivir for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causing COVID-19: An evaluation of the evidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بینشی جدید در مورد اثرات ضد ویروسی کلروکین در مقابل کرونا ویروس: برای COVID-19 چه انتظاری دارید؟ عنوان انگلیسی مقاله New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهترین روش برای آموزش داروشناسی به دانشجویان کارشناسی پرستاری: یک بررسی سیستماتیک ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Best practices for teaching pharmacology to undergraduate nursing students: A systematic review of the literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های مقیاس نانو برای تحویل داروهای محلی عنوان انگلیسی مقاله Nanoscale systems for local drug delivery انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ماده پلیمری خارج سلولی در جذب سطحی آنتی بیوتیک های کینولون – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ماده پلیمری خارج سلولی در جذب سطحی آنتی بیوتیک های کینولون – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ماده پلیمری خارج سلولی در جذب سطحی آنتی بیوتیک های کینولون توسط سلولهای میکروبی در لجن اضافی عنوان انگلیسی مقاله Role of extracellular polymeric substance in adsorption of quinolone antibiotics by microbial cells in excess sludge انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقاومت دارویی در انگل های تک یاخته: یک تقلای بی وقفه برای بقا عنوان انگلیسی مقاله Drug Resistance in Protozoan Parasites: An Incessant Wrestle for Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری اپوکسی با نانوذرات مغناطیسی CoxFe3-xO4 دستکاری شده سطحی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) عنوان انگلیسی مقاله Curing epoxy with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) surface-functionalized CoxFe3-xO4 magnetic nanoparticles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افسردگی به عنوان یک اختلال نورواندوکراین: رویکردهای سایکو فارماکولوژی عصبی نوظهور فراتر از مونوآمین ها عنوان انگلیسی مقاله Depression as a Neuroendocrine Disorder: Emerging Neuropsychopharmacological Approaches beyond Monoamines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های جوانان در مورد داروسازهای تهیه کننده داروهای کنترل تولد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های جوانان در مورد داروسازهای تهیه کننده داروهای کنترل تولد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های جوانان در مورد داروسازهای تهیه کننده داروهای کنترل تولد: یافته های یک مطالعه گروهی کانونی عنوان انگلیسی مقاله Youth Perspectives on Pharmacists’ Provision of Birth Control: Findings From a Focus Group Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تهیه لیپوزومهای دارای گردش طولانی حاوی بار گالانجین و ارزیابی اثر ضد توموری در شرایط آزمایشگاهی و فارماکوکینتیک در داخل بدن عنوان انگلیسی مقاله Preparation of Prolonged-Circulating Galangin-Loaded Liposomes and Evaluation of Antitumor Efficacy In Vitro and Pharmacokinetics In Vivo انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مبتنی بر همگرایی برای مقاومت دارویی در برابر سرطان عنوان انگلیسی مقاله A Convergence-Based Framework for Cancer Drug Resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حامل های خارج سلولی و مقاومت به داروهای ضد سرطان عنوان انگلیسی مقاله Extracellular vesicles and anti-cancer drug resistance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبارزه مقاومت دارویی كيناز با فعال كننده كاسپاز عنوان انگلیسی مقاله Fighting Kinase Drug Resistance with Caspase Activators انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقالات انگلیسی رایگان داروسازی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته داروسازی (به انگلیسی Pharmacy) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های داروسازی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره داروسازی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده داروسازی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه داروسازی به ترتیب سال انتشار: