دانلود رایگان مقاله ISI خشونت و پرخاشگری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل نرخ خودکشی ۱۴ ساله در شیلی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل نرخ خودکشی ۱۴ ساله در شیلی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل نرخ خودکشی ۱۴ ساله در شیلی: تاثیر سیاست الکل، خشونت محلی، و یک برنامه پیشگیری از خودکشی عنوان انگلیسی مقاله Analyzing 14-years of suicide rates in Chile: Impact of alcohol policy, domestic violence, and a suicide prevention program نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحمیل خشونت های شدید جنگ بر حقوق بشر کودکان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحمیل خشونت های شدید جنگ بر حقوق بشر کودکان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحمیل خشونت های شدید جنگ بر حقوق بشر بنیادی کودکان عنوان انگلیسی مقاله War inflicts severe violations on the fundamental human rights of children نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم وجود رابطه اساسی میان تفاوت های فردی مرتبط با خشونت و توجه بصری – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم وجود رابطه اساسی میان تفاوت های فردی مرتبط با خشونت و توجه بصری – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم وجود رابطه اساسی میان تفاوت های فردی مرتبط با خشونت و توجه بصری به تحریک خشونت بدون ابهام با ردیابی چشمی عنوان انگلیسی مقاله Eye tracking shows no substantive relationships between individual differences related to aggression and visual attention to unambiguously violent stimuli نشریه الزویر انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احساس انسجام و پرخاشگری خود ارزیابی نوجوانان با تمرکز بر اثرات فعالیت های کمک به حیوانات – MDPI 2023

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احساس انسجام و پرخاشگری خود ارزیابی نوجوانان با تمرکز بر اثرات فعالیت های کمک به حیوانات – MDPI 2023

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله احساس انسجام و پرخاشگری خود ارزیابی نوجوانان در طول موج اول همه گیری کووید-۱۹، با تمرکز بر اثرات فعالیت های کمک به حیوانات عنوان انگلیسی مقاله Sense of Coherence and Self-Rated Aggression of Adolescents during the First Wave of the COVID-19 Pandemic, with a Focus on the Effects of […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تکانشگری، پرخاشگری و گرایش به خودکشی در بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تکانشگری، پرخاشگری و گرایش به خودکشی در بزرگسالان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه تکانشگری، خشونت و گرایش به خودکشی در بزرگسالان: یک مرور اصولی و فراتحلیل عنوان انگلیسی مقاله Impulsivity, aggression, and suicidality relationship in adults: A systematic review and meta-analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت فیزیکی، کلامی و رابطه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت فیزیکی، کلامی و رابطه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای: نقش راهبردهای مدیریت خشم عنوان انگلیسی مقاله Physical, Verbal, and Relational Aggression: The Role of Anger Management Strategies انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودآزاری و خشونت در ابتدای نوجوانی – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودآزاری و خشونت در ابتدای نوجوانی – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خودآزاری و پرخاشگری در نوجوانان اولیه چینی: وقوع همزمان آنها و نقش قربانی قلدری عنوان انگلیسی مقاله Self-harm and Aggression in Chinese Early Adolescents: Their Co-occurrence and the Role of Bullying Victimization انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تفاوت جنسیتی و خشونت و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تفاوت جنسیتی و خشونت و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفاوت های جنسیتی در ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری در بین نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله در سرزمین اصلی چین عنوان انگلیسی مقاله Sex differences in association between Internet addiction and aggression among adolescents aged 12 to 18 in mainland of China انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه پرخاشگری کلامی با عزت نفس و افسردگی در نوجوانان پرخاشگر کلامی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه پرخاشگری کلامی با عزت نفس و افسردگی در نوجوانان پرخاشگر کلامی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه پرخاشگری کلامی با عزت نفس و افسردگی در نوجوانان پرخاشگر کلامی مقطع راهنمایی دولتی عنوان انگلیسی مقاله Relationship of verbal aggresiveness with self-esteem and depression in verbally aggressive adolescents at public middle school انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر عینی سازی بر پرخاشگری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر عینی سازی بر پرخاشگری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر عینی سازی بر پرخاشگری عنوان انگلیسی مقاله The effect of objectification on aggression انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرخاشگری سایبری و روانشناختی- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرخاشگری سایبری و روانشناختی- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرخاشگری سایبری و پرخاشگری روانشناختی در زوج های نوجوان: یک مطالعه طولی کوتاه مدت درباره شیوع و پیش بینی کنندگان رایج و متفاوت عنوان انگلیسی مقاله Cyber-aggression and psychological aggression in adolescent couples: a short term longitudinal study on prevalence and common and differential predictors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل خشونت جنسی علیه زنان و حمایت از حقوق آنها در بنگلادش عنوان انگلیسی مقاله Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سلامت روان، جرم و خشونت عنوان انگلیسی مقاله The link between mental health, crime and violence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI خشونت (Violence) و پرخاشگری (Aggression) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف خشونت و پرخاشگری: خشونت استفاده از زور فیزیکی یا کلامی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواسته شان است. پرخاشگری در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود. پرخاشگری رفتاری است که به قصد آسیب رساندن به فرد دیگری (جسمانی یا زبانی) یا نابود کردن دارایی دیگران صورت می‌گیرد.
رشته های مرتبط: روانشناسی و علوم اجتماعی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات خشونت و پرخاشگری در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.