دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی عمومی به زبان انگلیسی - صفحه 17 از 19 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش به عنوان یک عامل درمانی برای افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش به عنوان یک عامل درمانی برای افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ورزش به عنوان یک عامل درمانی برای افسردگی عنوان انگلیسی مقاله Exercise as a treatment modality for depression: A narrative review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری بین دو دانشکده پرستاری: آموزش هوش هیجانی برای دانشجویان پرستاری عنوان انگلیسی مقاله Collaboration Between Two Schools of Nursing: Emotional Intelligence Education for Prelicensure Students انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مربی گری بر افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مربی گری بر افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مربی گری باعث افزایش اعتماد به نفس و شایستگی در پرستاران تازه کار می شود: یک بررسی ادبیات سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Does Preceptorship improve confidence and competence in Newly Qualified Nurses: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزش های اجتماعی و خشونت درونی شریک زندگی زنان در نپال عنوان انگلیسی مقاله Social norms and women’s risk of intimate partner violence in Nepal انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری: یک بررسی ادبیات یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of mindfulness meditation for nurses and nursing students: An integrated literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چند نفر مرا لایک کردند؟ ارتباط رسانه های اجتماعی و اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چند نفر مرا لایک کردند؟ ارتباط رسانه های اجتماعی و اعتماد به نفس – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How many likes did I get?: Purpose moderates links between positive social media feedback and self-esteem ترجمه عنوان مقاله چند نفر من را لایک کردند؟ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین تغییر در تعامل اجتماعی و التهاب در افراد سالمند – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین تغییر در تعامل اجتماعی و التهاب در افراد سالمند – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین تغییر در تعامل اجتماعی و التهاب در افراد سالمند عنوان انگلیسی مقاله Association between a Change in Social Interaction and Dementia among Elderly People انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاشیه سازی مذهب در سال های آخر زندگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاشیه سازی مذهب در سال های آخر زندگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The marginalisation of religion in end of life care: signs of microaggression ترجمه عنوان مقاله حاشیه سازی مذهب در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Afectivity in Its Relation to Memory ترجمه عنوان مقاله هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش کیفیت خواب مسافران کاری و رضایت از هتل ها – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش کیفیت خواب مسافران کاری و رضایت از هتل ها – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله “How’d you sleep?” measuring business travelers’ sleep quality and satisfaction in hotels ترجمه عنوان مقاله “شما چطور می خوابید؟” سنجش کیفیت خواب مسافران کاری و رضایت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life satisfaction data in a developing country: CaliBRANDO measurement system ترجمه عنوان مقاله اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور: سیستم سنجش کالیبرندو فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات متضاد مولکولی افسردگی در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات متضاد مولکولی افسردگی در مردان و زنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Opposite molecular signatures of depression in men and women ترجمه عنوان مقاله اثرات متضاد مولکولی افسردگی در مردان و زنان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرانی اجتماعی در رابطه با استفاده از گوشی هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرانی اجتماعی در رابطه با استفاده از گوشی هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Depression and social anxiety in relation to problematic smartphone use: the prominent role of rumination ترجمه عنوان مقاله افسردگی و نگرانی اجتماعی در رابطه با استفاده […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی عمومی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر