دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 3 از 70 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس اکسیداتیو با ویتامین E در مغز – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس اکسیداتیو با ویتامین E در مغز – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش استرس اکسیداتیو با ویتامین E در مغز موش های مذکر البینو در حالت عدم تحرک عنوان انگلیسی مقاله Vitamin E reduces oxidative stress in brains of male albino male rats undergoing immobilization نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اضطراب در دوره بلند مدت اختلال وسواس فکری – جبری – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اضطراب در دوره بلند مدت اختلال وسواس فکری – جبری – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اضطراب در طول دوره بلند مدت اختلال وسواس فکری – جبری عنوان انگلیسی مقاله Anxiety during the long-term course of obsessive-compulsive disorder نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگسالان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگسالان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پردازش حسی بی قاعده در بزرگسالان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی: یک مطالعه تطبیقی عنوان انگلیسی مقاله Atypical sensory processing in adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A comparative study نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مداخله های فعالیت فیزیکی بر فشارخون در کودکان و نوجوانان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی مداخله های فعالیت فیزیکی بر فشارخون در کودکان و نوجوانان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی مداخله های فعالیت فیزیکی بر فشارخون در کودکان و نوجوانان: یک بررسی اجمالی و تحلیل متای شبکه عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of physical activity interventions on blood pressure in children and adolescents: A systematic review and network meta-analysis نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم وجود رابطه اساسی میان تفاوت های فردی مرتبط با خشونت و توجه بصری – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم وجود رابطه اساسی میان تفاوت های فردی مرتبط با خشونت و توجه بصری – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم وجود رابطه اساسی میان تفاوت های فردی مرتبط با خشونت و توجه بصری به تحریک خشونت بدون ابهام با ردیابی چشمی عنوان انگلیسی مقاله Eye tracking shows no substantive relationships between individual differences related to aggression and visual attention to unambiguously violent stimuli نشریه الزویر انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوی سرایت استرس استاندارد – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوی سرایت استرس استاندارد – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا استرس شما استرس من هم هست؟ یک الگوی کنترل شده تصادفی استاندارد جهت مطالعه سرایت استرس روانی براساس مشاهدات مستقیم استرس عنوان انگلیسی مقاله Is your stress my stress? A standardized randomized-controlled paradigm to study physiological stress contagion based on direct stress observation نشریه الزویر انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه میان هوش هیجانی و استرس شغلی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه میان هوش هیجانی و استرس شغلی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه میان هوش هیجانی و استرس شغلی: نقش معنویت محل کار در میان آموزش صمیمیت عنوان انگلیسی مقاله Nexus between emotional intelligence and occupational stress: Role of workplace spirituality among teaching fraternity نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و قصد کارآفرینی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه در نیجریه – اسپرینگر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و قصد کارآفرینی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه در نیجریه – اسپرینگر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی و قصد کارآفرینی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه در نیجریه: بررسی نقش‌های میانجی حوزه‌های خودکارآمدی عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and entrepreneurial intention among university undergraduates in Nigeria: exploring the mediating roles of self-efficacy domains نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تغییرات ژنتیکی در ژن گیرنده ویتامین D بر سیر علائم افسردگی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تغییرات ژنتیکی در ژن گیرنده ویتامین D بر سیر علائم افسردگی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر تغییرات ژنتیکی در ژن گیرنده ویتامین D بر سیر علائم افسردگی عنوان انگلیسی مقاله The effect of genetic variations in the vitamin D receptor gene on the course of depressive symptoms نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علائم افسردگی و سیگار کشیدن: تأثیر بر مرگ و میر در گروه مراقبت های اولیه – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علائم افسردگی و سیگار کشیدن: تأثیر بر مرگ و میر در گروه مراقبت های اولیه – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله علائم افسردگی و سیگار کشیدن: تأثیر بر مرگ و میر در گروه مراقبت های اولیه عنوان انگلیسی مقاله Depressive symptoms and smoking: Effect on mortality in a primary care cohort نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تمرین توسعه منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر تمرین توسعه منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تمرین توسعه منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه Mizan Tepi در جنوب غربی اتیوپی عنوان انگلیسی مقاله The effect of human resource development practice on employee performance with the mediating role of job satisfaction among Mizan Tepi University’s academic staff […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل مادر و کنترل بازدارنده کودکان در چین – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل مادر و کنترل بازدارنده کودکان در چین – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل مادر و کنترل بازدارنده کودکان در چین: نقش شادابی کودک و زمینه های فرزندپروری عنوان انگلیسی مقاله Maternal control and children’s inhibitory control in China: The role of child exuberance and parenting contexts نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به قمار اجباری – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به قمار اجباری – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به قمار اجباری، مروری سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Efficacy of cognitive-behavioral therapy in improving the quality of life of people with compulsive gambling, a systematic review نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه […]

مقالات انگلیسی رایگان روانشناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته روانشناسی (به انگلیسی Psychology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های روان شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره روانشناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده روانشناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه روانشناسی به ترتیب سال انتشار: