دانلود رایگان مقاله ISI علوم جانوری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس اکسیداتیو با ویتامین E در مغز – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش استرس اکسیداتیو با ویتامین E در مغز – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش استرس اکسیداتیو با ویتامین E در مغز موش های مذکر البینو در حالت عدم تحرک عنوان انگلیسی مقاله Vitamin E reduces oxidative stress in brains of male albino male rats undergoing immobilization نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هر آنچه در مورد ساس ها باید بدانید: سازش با دشمن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هر آنچه در مورد ساس ها باید بدانید: سازش با دشمن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازش با دشمن: هر آنچه در مورد زیست شناسی ، اهمیت بالینی و شناسایی آزمایشگاه ساس ها باید بدانید عنوان انگلیسی مقاله Sleeping with the Enemy: Everything You Need to Know about the Biology, Clinical Significance, and Laboratory Identification of Bed Bugs انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی تولید مثل ماهی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیست شناسی تولید مثل ماهی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زیست شناسی تولید مثل ماهی – تأمل در پنج دهه تحقیقات بنیادی و ترجمه ای عنوان انگلیسی مقاله Fish reproductive biology – Reflecting on five decades of fundamental and translational research انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل جمعیتی مشخص برای کاهش تعداد سنجاب های خاکستری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل جمعیتی مشخص برای کاهش تعداد سنجاب های خاکستری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل جمعیتی مشخص برای مقایسه مدیریت با استفاده از کنترل و کنترل باروری برای کاهش تعداد سنجاب های خاکستری عنوان انگلیسی مقاله A spatially explicit population model to compare management using culling and fertility control to reduce numbers of grey squirrels انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیقات پایه ای در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی بز و کاربردهای بالقوه عنوان انگلیسی مقاله Goat mesenchymal stem cell basic research and potential applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهش زایی هدفمند با استفاده از CRISPR-Cas9 در کنه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهش زایی هدفمند با استفاده از CRISPR-Cas9 در کنه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جهش زایی هدفمند با استفاده از CRISPR-Cas9 در کنه تارتن دو لکه ای گیاهخوار Chelyatore عنوان انگلیسی مقاله Targeted mutagenesis using CRISPR-Cas9 in the chelicerate herbivore Tetranychus urticae انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایل سازی ترانسکریپتوم RNA های بلند غیر کد کننده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایل سازی ترانسکریپتوم RNA های بلند غیر کد کننده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروفایل سازی ترانسکریپتوم RNA های بلند غیر کد کننده مربوط به بافتهای چربی گاو Qinchuan عنوان انگلیسی مقاله Transcriptome profiling of lncRNA related to fat tissues of Qinchuan cattle انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکسنهای بیماریهای مسری در جمعیتهای ناهمگن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکسنهای بیماریهای مسری در جمعیتهای ناهمگن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله واکسنهای بیماریهای مسری در جمعیتهای ناهمگن: پیامدهایی برای طراحی واکسن عنوان انگلیسی مقاله Transmissible vaccines in heterogeneous populations: Implications for vaccine design انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل بیولوژیکی خاکهای انتقال دهنده سرمی در پارک باغی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل بیولوژیکی خاکهای انتقال دهنده سرمی در پارک باغی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل بیولوژیکی خاکهای انتقال دهنده سرمی (STH) در یک پارک باغی با استفاده از قارچ های ساپروفیت عنوان انگلیسی مقاله Biological control of soil transmitted helminths (STHs) in a zoological park by using saprophytic fungi انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی درمان گروهی برای حیوانات در تنظیم زولوژیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی درمان گروهی برای حیوانات در تنظیم زولوژیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی درمان گروهی برای حیوانات در تنظیم زولوژیک عنوان انگلیسی مقاله Group Treatment Strategies for Animals in a Zoologic Setting انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلی پلوئیدی در دوزیستان – Karger 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلی پلوئیدی در دوزیستان – Karger 2015

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پلی پلوئیدی در دوزیستان عنوان انگلیسی مقاله Polyploidy in Amphibia انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Karger نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Schistosomiasis from a Snail’s Perspective: Advances in Snail Immunity ترجمه عنوان مقاله تب حلزونی از دیدگاه یک حلزون: پیشرفت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین ویژگی ویروس های منتقل شده از حلزون های آب شیرین – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین ویژگی ویروس های منتقل شده از حلزون های آب شیرین – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله First characterization of viruses from freshwater snails of the genus Biomphalaria, the intermediate host of the parasite Schistosoma mansoni ترجمه عنوان مقاله اولین ویژگی ویروس های […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته علوم جانوری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر