دانلود رایگان مقاله ISI ژنوم به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI ژنوم (Genome) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف ژنوم: ژنوم انسان همهٔ مادهٔ ژنتیکی یک فرد است که در اصل محتوای ژنتیکی یاخته آن فرد که شامل دی‌ ان‌ ای هسته، کلروپلاست و میتوکندری است می‌باشد. ژنوم دستورالعمل‌های ارثی برای ساخت، پیشبرد و نگهداری یک موجود زنده را دارا می‌باشد. کلمهٔ ژنوم از دو کلمهٔ ژن (Gen) و پسوند(ome-) که از کلمهٔ کروموزوم می‌آید ساخته شده است.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده ژنوم اینجا کلیک نمایید.