دانلود رایگان مقاله ISI شیمی کاربردی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار کردن نانو ذرات ناهمگن فسفید کبالت بر روی پارچه کربن برای واکنش تولید هیدروژن بهینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار کردن نانو ذرات ناهمگن فسفید کبالت بر روی پارچه کربن برای واکنش تولید هیدروژن بهینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهار کردن نانوذرات ناهمگن فسفید کبالت بر روی پارچه کربن برای واکنش تولید هیدروژن بهینه عنوان انگلیسی مقاله Heterogeneous cobalt phosphides nanoparticles anchored on carbon cloth realizing the efficient hydrogen generation reaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه سینتیکی ترانس استریفیکاسیون با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه سینتیکی ترانس استریفیکاسیون با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه سینتیکی ترانس استریفیکاسیون با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله Kinetic study of transesterification using particle swarm optimization method انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وانادات پتاسیم به عنوان ماده کاتدی جدید برای باتری های پتاسیم-یون – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وانادات پتاسیم به عنوان ماده کاتدی جدید برای باتری های پتاسیم-یون – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وانادات پتاسیم به عنوان ماده کاتدی جدید برای باتری های پتاسیم-یون عنوان انگلیسی مقاله Potassium vanadate as a new cathode material for potassium-ion batteries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه خواص مقاومت در برابر خوردگی پوششهای نانوكامپوزیت Ni-P و Ni-P-C – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه خواص مقاومت در برابر خوردگی پوششهای نانوكامپوزیت Ni-P و Ni-P-C – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه خواص مقاومت در برابر خوردگی پوششهای نانوكامپوزیت Ni-P و Ni-P-C در محلول ۳٫۵ درصد وزنی NaCl عنوان انگلیسی مقاله Study of the Corrosion Resistance Properties of Ni–P and Ni–P–C Nanocomposite Coatings in 3.5 wt % NaCl Solution انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر حجم تولوئن بر احتراق و انتشار موتورهای بزرگ دیزل دریایی دو زمانه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر حجم تولوئن بر احتراق و انتشار موتورهای بزرگ دیزل دریایی دو زمانه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر حجم تولوئن بر احتراق و انتشار موتورهای بزرگ دیزل دریایی دو زمانه عنوان انگلیسی مقاله Effect of toluene content on the combustion and emissions of large two-stroke marine diesel engine انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و تحلیل عملکرد تونل FET مدوله شده دی الکتریک بر اساس بیوسنسور بدون برچسب – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و تحلیل عملکرد تونل FET مدوله شده دی الکتریک بر اساس بیوسنسور بدون برچسب – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و تجزیه و تحلیل عملکرد تونل FET مدوله شده دی الکتریک بر اساس بیوسنسور بدون برچسب عنوان انگلیسی مقاله Design and Performance Analysis of Dielectrically Modulated Doping-less Tunnel FET based Label Free Biosensor انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط وضعیت استیل کولین استراز و انواع ۳’ UTR ژن ACHE با آسیب پذیری اعتیاد به مواد مخدر در جمعیت پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Association of status of acetylcholinesterase and ACHE gene 3’ UTR variants (rs17228602, rs17228616) with drug addiction vulnerability in pakistani population انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلاتین تک اتم نیترید کربن گرافیتی اصلاح شده به عنوان یک فوتوکاتالیست کارآمد – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلاتین تک اتم نیترید کربن گرافیتی اصلاح شده به عنوان یک فوتوکاتالیست کارآمد – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پلاتین تک اتم نیترید کربن گرافیتی اصلاح شده به عنوان یک فوتوکاتالیست کارآمد برای هیدروژنه کردن نیتروبنزن به آنیلین عنوان انگلیسی مقاله Single Pt atom decorated graphitic carbon nitride as an efficient photocatalyst for the hydrogenation of nitrobenzene into aniline انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اسمز معکوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اسمز معکوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۲۰ – اسمز معکوس عنوان انگلیسی مقاله Chapter 20 – Reverse Osmosis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طیف سنجی مادون قرمز میکرو فوتوکوسیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طیف سنجی مادون قرمز میکرو فوتوکوسیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکرو فوتوکوسیت عنوان انگلیسی مقاله Micro-photoacoustic infrared spectroscopy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند هیدروکلراید استراتوسفر از ماموریت ماهواره ای ACE – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند هیدروکلراید استراتوسفر از ماموریت ماهواره ای ACE – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روند هیدروکلراید استراتوسفر از ماموریت ماهواره ای ACE عنوان انگلیسی مقاله Trends in stratospheric HCl from the ACE satellite mission انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Short communication مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آبکاری فیلم های Fe با سرعت بالا با استفاده از حمام های آبکاری مبتنی بر DES – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آبکاری فیلم های Fe با سرعت بالا با استفاده از حمام های آبکاری مبتنی بر DES – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آبکاری فیلم های Fe با سرعت بالا با استفاده از حمام های آبکاری مبتنی بر DES عنوان انگلیسی مقاله High-Speed Electroplating of Fe Films Using DES-Based Plating Baths انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرایند کاویتاسیون هیدرودینامیکی کاهش رنگدانه آزو در حضور یون های فلزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرایند کاویتاسیون هیدرودینامیکی کاهش رنگدانه آزو در حضور یون های فلزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی فرایند کاویتاسیون هیدرودینامیکی کاهش رنگدانه آزو در حضور یون های فلزی عنوان انگلیسی مقاله Optimization of hydrodynamic cavitation process of azo dye reduction in the presence of metal ions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شیمی کاربردی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر