دانلود رایگان مقاله ISI فلزات سنگین به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف موثر فلزات سنگین با هم افزایی میکروارگانیسم ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف موثر فلزات سنگین با هم افزایی میکروارگانیسم ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف موثر فلزات سنگین با اقدامات هم افزایی میکروارگانیسم ها و ملاس های زباله عنوان انگلیسی مقاله Efficient removal of heavy metals by synergistic actions of microorganisms and waste molasses انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی و ارزیابی ریسک های سلامتی فلزات سنگین برای انسان  – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی و ارزیابی ریسک های سلامتی فلزات سنگین برای انسان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توزیع فضایی و ارزیابی ریسک های سلامتی فلزات سنگین برای انسان در یک منطقه پتروشیمی فرسوده، جنوب چین عنوان انگلیسی مقاله Spatial distribution and assessment of the human health risks of heavy metals in a retired petrochemical industrial area, south China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب تحت فرآیندهای شستشو  الکترواسمزی و اسید سیتریک عنوان انگلیسی مقاله Heavy metal removal from sewage sludge under citric acid and electroosmotic leaching processes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط کیتین – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط کیتین – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین توسط کیتین: تعادل، مطالعات جنبشی و ترمودینامیکی عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals by chitin: equilibrium, kinetic and thermodynamic studies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمیز کردن چهار فلز سنگین از خاکستر بادی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمیز کردن چهار فلز سنگین از خاکستر بادی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی بسیار کارآمد و تمیز کردن چهار فلز سنگین از خاکستر بادی سوزاندن زباله جامد شهری (MSWI) توسط ادغام آبشویی ، استخراج انتخابی و جذب عنوان انگلیسی مقاله Highly efficient recovery and clean-up of four heavy metals from MSWI fly ash by integrating leaching, selective extraction and adsorption انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشکیل ذرات ماده در یک لجن فاضلاب شهری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشکیل ذرات ماده در یک لجن فاضلاب شهری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی مکانیسم تشکیل ذرات ماده در یک لجن فاضلاب شهری پردازش شده با کوره سیمانی شبیه سازی شده در مقیاس آزمایشگاهی عنوان انگلیسی مقاله Investigation of formation mechanism of particulate matter in a laboratory-scale simulated cement kiln co-processing municipal sewage sludge انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از روسازی های متخلخل برای تصفیه پساب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از روسازی های متخلخل برای تصفیه پساب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی حذف طولانی مدت فلزات سنگین از روسازی های متخلخل برای تصفیه پساب عنوان انگلیسی مقاله Predicting long term removal of heavy metals from porous pavements for stormwater treatment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای بیولوژیکی برای مقابله با آلودگی فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای بیولوژیکی برای مقابله با آلودگی فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردهای بیولوژیکی برای مقابله با آلودگی فلزات سنگین: بررسی ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Biological approaches to tackle heavy metal pollution: A survey of literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط غشاهای میانبار پلیمر – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط غشاهای میانبار پلیمر – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین توسط غشاهای میانبار پلیمر عنوان انگلیسی مقاله Removal of Heavy Metals by Polymer Inclusion Membranes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) master journals فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط شن و ماسه غنی از اکسيد آهن – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین توسط شن و ماسه غنی از اکسيد آهن – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین و آلاينده های آلی توسط شن و ماسه غنی از اکسيد آهن عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals and organic pollutants by a sand rich in iron oxide انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد آلکالین فسفاتاز H412R برای حذف فلزات سنگین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد آلکالین فسفاتاز H412R برای حذف فلزات سنگین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد آلکالین فسفاتاز تغییرپذیر H412R برای حذف فلزات سنگین از محلول های تک یون و پساب عنوان انگلیسی مقاله Application of H412R mutant alkaline phosphatase for removal of heavy metals from single-ion solutions and effluents انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب اکسیداسیون آندی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب اکسیداسیون آندی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از فاضلاب اکسیداسیون آندی آلومینیومی توسط فیلتر کردن غشاء عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals from aluminum anodic oxidation wastewaters by membrane filtration انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از فاضلاب با استفاده از فرآیند نفوذ-تراوش و جذب بر روی کربن فعال عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals from wastewater using infiltration-percolation process and adsorption on activated carbon انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان مقاله ISI فلزات سنگین (Heavy Metal) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
فلزات سنگین: فلز سنگین اصطلاحی در شیمی است که به فلزها یا شبه‌فلزهای دارای اثرات زیست محیطی اشاره دارد. خاستگاه این واژه، از خطرناکی و آسیب‌زایی فلزهای سنگین در محیط زیست برآمده است و منظور از آن بیشتر سرب، جیوه و کادمیوم بوده است؛ با این‌حال، امروزه همه فلزها و شبه‌فلزهای آسیب‌رسان و سمی نظیر آرسنیک را در بر می‌گیرد.
رشته های مرتبط: شیمی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده فلزات سنگین اینجا کلیک نمایید.