دانلود رایگان مقاله ISI گرافن به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده با گرافن در میلگردهای مسلح در بتن عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of corrosion inhibition capability of graphene modified epoxy coatings on reinforcing bars in concrete انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوارهای نانوکامپوزیت الهام گرفته از فرایند زیستی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوارهای نانوکامپوزیت الهام گرفته از فرایند زیستی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فیلم های نانوکامپوزیت الهام گرفته از فرایند زیستی با گرافن و مکسین عنوان انگلیسی مقاله Bioinspired nanocomposite films with graphene and MXene نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوکامپوزیت های پایدار حرارتی فعال نوری – هینداوی ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوکامپوزیت های پایدار حرارتی فعال نوری – هینداوی ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نانوکامپوزیت های پایدار حرارتی فعال نوری با استفاده از پلی اورتان مبنی بر پلی بوتادین و نقاط کوانتمی گرافن منیزیم دی اکسید عنوان انگلیسی مقاله Optical Active Thermal Stable Nanocomposites Using Polybutadiene-Based Polyurethane and Graphene Quantum Dot-MnO2 نشریه هینداوی سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته و لوله که با نانوسیالات گرافن کار می کند عنوان انگلیسی مقاله Heat transfer analysis of a shell and tube heat exchanger operated with graphene nanofluids انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسید گرافن سولفون شده به دست آمده از روغن پسماند پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسید گرافن سولفون شده به دست آمده از روغن پسماند پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکسید گرافن سولفون شده به دست آمده از روغن پسماند پتروشیمی به منظور تبدیل موثر فروکتور به لوولینیک اسید عنوان انگلیسی مقاله Sulfonated graphene oxide from petrochemical waste oil for efficient conversion of fructose into levulinic acid انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/کامپوزیت های اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی با فرآیند جذب-اکسیداسیون عنوان انگلیسی مقاله Sustainable fabrication of graphene oxide/manganese oxide composites for removing phenolic compounds by adsorption-oxidation process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بر روی خصوصیات پراکندگی، مکانیکی و بافت صفحات گرافن با ترکیب خمیر سیمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بر روی خصوصیات پراکندگی، مکانیکی و بافت صفحات گرافن با ترکیب خمیر سیمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه بر روی خصوصیات پراکندگی، مکانیکی و بافت صفحات گرافن با ترکیب خمیر سیمان عنوان انگلیسی مقاله Study on dispersion, mechanical and microstructure properties of cement paste incorporating graphene sheets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الکتروشیمایی بهبود یافته پلی اتیلن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الکتروشیمایی بهبود یافته پلی اتیلن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد الکتروشیمایی بهبود یافته پلی اتیلن (amidographene) عنوان انگلیسی مقاله Enhanced electrochemical performance of hyperbranched poly(amidographene) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز گرافن بر اساس نانومواد برای حذف فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز گرافن بر اساس نانومواد برای حذف فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز گرافن و اکسید گرافین بر اساس نانومواد برای حذف فلزات سنگین عنوان انگلیسی مقاله Recent trends in the synthesis of graphene and graphene oxide based nanomaterials for removal of heavy metals — A review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترانزیستورهای اثر میدان فروالکتریک بر پایه گرافن الکتروشیمیایی ورقه شده به صورت فراوری شده محلول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترانزیستورهای اثر میدان فروالکتریک بر پایه گرافن الکتروشیمیایی ورقه شده به صورت فراوری شده محلول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترانزیستورهای اثر میدان فروالکتریک بر پایه گرافن الکتروشیمیایی ورقه شده به صورت فراوری شده محلول عنوان انگلیسی مقاله Ferroelectric field-effect transistors based on solution-processed electrochemically exfoliated graphene انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسید گرافن احیا شده فراکوچک با جذب بالای مادون قرمز – ACS Pubs 2011

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسید گرافن احیا شده فراکوچک با جذب بالای مادون قرمز – ACS Pubs 2011

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکسید گرافن احیا شده فراکوچک با جذب بالای مادون قرمز نزدیک برای درمان گرما نوری عنوان انگلیسی مقاله Ultrasmall Reduced Graphene Oxide with High Near-Infrared Absorbance for Photothermal Therapy انتشار  مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه ACS Pubs […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت آلومینیوم گرافن ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت آلومینیوم گرافن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mechanical Behaviour of Graphene Reinforced Aluminum Nano ترجمه عنوان مقاله  رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت های آلومینیوم تقویت شده با گرافن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  فیزیک و مهندسی مواد گرایش های مرتبط  حالت جامد، نانومواد، فیزیک محاسباتی، فیزیک […]

دانلود رایگان مقاله ISI گرافن (Graphene) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف گرافن: گرافن نام یکی از آلوتروپ های کربن است. این ماده با استفاده از یک ساختار بلوری لانه زنبوری دوبعدی تشکیل شده است که در آن هر اتم کربن به کمک سه الکترون ظرفیت خود، با سه پیوند SP2 هیبریدیزه شده به سه اتم کربن دیگر متصل شده است. یک الکترون ظرفیت باقی مانده نیز بر روی کل صفحه گرافن و بین تمام اتم ها به اشتراک گذاشته شده و الکترون آزاد است. در صورت وجود ناخالصی بر روی صفحات گرافن مانند اکسیژن این الکترون به صورت پیوند π در پیوند میان کربن با اکسیژن شرکت می کند. در گرافیت (فراوان ترین آلوتروپ کربن)، هر کدام از اتم های چهارظرفیتی کربن، با سه پیوند کووالانسی به سه اتمِ کربن دیگر متصل شده اند و یک شبکه گسترده را تشکیل داده اند. این لایه خود بر روی لایه ای کاملا مشابه قرار گرفته است و به این ترتیب، چهارمین الکترون ظرفیت نیز یک پیوند شیمیایی داده است، اما پیوند این الکترون چهارم، از نوع پیوند واندروالسی است که پیوندی ضعیف است. به همین دلیل لایه های گرافیت به راحتی بر روی هم سر می خورند و می توانند در نوک مداد به کار بروند. گرافن ماده ای است که در آن تنها یکی از این لایه های گرافیت وجود دارد و به عبارتی چهارمین الکترون پیوندی کربن، به عنوان الکترون آزاد باقی مانده است.
رشته های مرتبط: شیمی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات گرافن در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.